Geachte ouders,

Hierbij de info van deze week.
Gymnastiek
De afgelopen week hebben we gekeken welke route het beste te lopen is met de kinderen en welke de meeste veiligheid biedt. We kiezen er voor om over het parkeerterrein naast de school naar de Javastraat te lopen, daar linksaf naar de Woldstraat, rechtsaf naar de Ceintuurbaan, en dan linksaf naar het stoplicht bij de Woldstroom, waar we oversteken naar de Aanloop.
De kinderen van groep 1/2 kunnen dinsdagmiddag door de ouders bij de gymzaal gebracht worden, zodat juffrouw Ardi niet met een te grote groep hoeft te lopen. De andere groepen starten allemaal vanaf school. Meester Michiel loopt op donderdag met groep 3/4, zodat er dan niemand bij de Aanloop is.
 
Fietsenstalling
Graag even uw aandacht voor de fietsenstalling. Als de definitieve hekjes geplaatst zijn, is er plaats voor 75 fietsen. Maar dat is er nu nog niet. Omdat ook andere mensen nu gebruik maken van die ingang (o.a. het Drenthe college) is het vooral voor mensen met een rollator/ scootmobiel bijna ondoenlijk om veilig bij het hek te komen.
En volgende week wordt het nog erger, want dan gaat de ingang van de bibliotheek dicht in verband met de verbouwing en moeten ook alle mensen die naar de bibliotheek willen hier tijdelijk langs.
Daarom het vriendelijk verzoek om de fietsen zo veel mogelijk aan de kant te zetten en de doorgang vrij te laten.
 
Uitgaan van de school
Bij het uitgaan van de school missen we nog het overzicht over het ophalen van de kinderen. Daarom gaan we vanaf morgen de volgende procedure hanteren. De kinderen van groep 1/2 gaan in een rij voor hun lokaal staan. Als juffrouw Ardi/Ada de ouder(s) ziet, geeft ze het kind een seintje dat het mag gaan.
Om de leerlingenstroom enigszins te verdelen vragen wij u het volgende: is uw kind met de fiets, wacht dan bij de fietsenstalling, haalt u uw kind met de auto of lopend, wacht dan bij de middelste poort, zit uw kind in groep 1/2 en is het niet op de fiets, wacht dan bij het poortje aan de kant van het parkeerterrein. Volgende week gaan we kijken of het zo overzichtelijker wordt.
 
Speelkwartier
Omdat sommige kinderen het jammer vinden dat ze niet meer met elkaar kunnen spelen, gaan we werken met verschillende pauzes. Op maandag, woensdag en vrijdag gaan groep 5/6 en 7/8 samen spelen. Op dinsdag en donderdag gaan groep 5/6 en 3/4 samen spelen.
 
Thema-avond
Binnenkort organiseert de landelijke oudervereniging Balans, afdeling Drenthe weer een thema-avond.
Omdat is gebleken dat er heel veel belangstelling is voor leerproblemen als dyslexie, hebben ze Wim Bouman uitgenodigd. Hij is coach en auteur van het boek ‘Krachtig anders leren’, waarin hij beschrijft dat veel kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl vastlopen in het onderwijs en hoe het leren en lezen met een andere leerstrategie wel lukt. In de bijlage vindt u  informatie over plaats, aanmelden en kosten.
 
Welkom
Vanaf deze week zit Jana Krikke bij ons op school in groep 1. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar een fijne tijd bij ons op school.
 
Beste, lieve ouders, kinderen, MR, OR en leden van de SAC
Hoewel ik al een bericht had achtergelaten op facebook, wil ik toch graag van de gelegenheid gebruik maken iedereen nog eens ontzettend te bedanken voor het geweldige afscheidsfeest en het grandioze cadeau op 2 juli. Het heeft me enorm goed gedaan. Ik kijk met erg fijne gevoelens terug op bijna 12,5 jaren werken op de Niermanschool.  Ik zal de komende tijd nog dankbaar gebruik maken van mijn tablet, maar ook de geweldige hoeveelheid cadeaus die ik verder nog gekregen heb gaan benutten. Ik ga genieten van mijn vrije tijd, maar zal zeker mijn gezicht nog wel eens laten zien. Nogmaals: heeeeeel erg bedankt voor alles.                                Liefs Lucy
 
Toernooikalender
In de bijlage vindt u de toernooikalender van dit schooljaar. Een aantal toernooien ligt nog niet definitief vast, maar zijn voorlopig gepand. Op de site van Meppel Actief vindt u verdere informatie. www.meppelactief.nl .
 
Kids run
Op zondag 7 september wordt weer de jaarlijkse Kids run in het centrum van Meppel gehouden. In de bijlage vindt u meer informatie.
 
Ouderhulplijst
Vrijdag  krijgt uw kind een ouderhulplijst mee naar huis. Op deze lijst staan allerlei activiteiten waarbij wij graag van uw hulp gebruik zouden maken. Wilt u zo vriendelijk zijn aan te geven waarbij u ons kunt helpen en vervolgens de lijst weer aan uw kind meegeven naar school. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 
Herhaalde oproep
Juffrouw Ardi heeft het probleem met het lopen naar de gymzaal opgelost door meester Mark (de stagiaire van meester Michiel) naar school te laten komen en dan met haar mee te lopen en te helpen bij het omkleden.
Nu zoekt ze nog wel een ouder die om 14.00 uur bij de gymzaal kan komen om te helpen bij het aankleden en mee te lopen naar school. Wie kan ons helpen?
 
Foutjes
Bij het maken van de informatiekalender is er toch weer iets mis gegaan. Bij Nina Kanis van groep 8 is haar oude adres afgedrukt. Wilt u het wijzigen in Putstoel 8,7941 BX Meppel.
Hetzelfde is ook gebeurd bij Binck Huigen uit groep 7: zijn adres mag u wijzigen in: Leggeloo 21, 7991 PW Dwingeloo, tel. 0521-795010.

Trefwoord
In de bijlage vindt u de ouderbrief van onze methode Trefwoord. Hierin kunt u lezen waar wij in deze tijd aandacht aan besteden. Het eerste thema van dit schooljaar heeft als thema: de Verhalenboom.