Geachte ouders,

Hierbij de info van deze week.
Dank voor uw enthousiaste reacties op de nieuwe locatie. We begrijpen dat ook de ouders die er maandag niet bij waren graag een kijkje binnen willen nemen. Helaas kan dat nog niet ’s morgens tussen kwart over acht en half negen, omdat we de kinderen deze eerste week willen laten wennen aan het feit dat ze buiten moeten blijven totdat we per groep naar binnen gaan. Het lijkt ons niet goed om de kinderen van groep 3-8 hun tas boven te laten brengen en dan weer naar beneden te laten gaan. De kleuters mogen wel gewoon naar binnen.
Nog wat andere afspraken:
Alle groepsleerkrachten staan voor schooltijd op het plein, zodat u wel eventuele boodschappen aan hen kunt doorgeven. Ook tussen de middag staan alle leerkrachten om 12.45 uur op het plein. Dan ook pas mogen de kinderen die niet overblijven, maar van thuis komen, het plein weer op.
U kunt wel rustig na schooltijd naar binnen lopen of tussen de middag.
Ouders die alleen ’s morgens de gelegenheid hebben, willen we volgende week die gelegenheid bieden. Dan kunnen ouders, die het nog niet binnen gezien hebben ook ’s morgens naar binnen lopen.
Tevens hierbij een verzoek om, als u per fiets komt en blijft wachten tot de bel, uw fiets te stallen in het “fietsgedeelte” en te wachten op het plein. Dus niet op de oprit naar het parkeergedeelte naast de Plataan. Dit verzoek geldt ook voor de ouders die staan te wachten tot hun kinderen uit school komen. Als het zo erg regent als deze week kunt u in de gang wachten. (dan laten we de kinderen trouwens ook naar binnen gaan bij aankomst)
Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang mogen om 08.15 uur naar buiten of, als de bel gaat, wachten bij de trap en dan met hun eigen groep naar boven lopen. Kleuters kunnen om 08.15 uur naar hun lokaal.
Kinderen die na schooltijd gebruik maken van de buitenschoolse opvang worden in de hal opgewacht door de leidsters van de bso.
 
Informatiekalender
Vandaag krijgt de oudste leerling van elk gezin een informatiekalender mee. Gescheiden ouders die graag een tweede informatiekalender willen hebben, kunnen zich wenden tot meester Peter.
Als u fouten of onjuistheden in de kalender aantreft, horen wij dat graag.
Deze kalender vormt één geheel met de schoolgids 2014-2015. Uit kostenoverwegingen doen wij u deze gids hierbij digitaal toekomen. Hij komt ook als download op onze website, maar als u graag een papieren versie wilt hebben, kunnen wij u die op verzoek doen toekomen.
 
Hoofdluis
Bij de controle van afgelopen maandag werden er geen luizen/neten bij leerlingen aangetroffen. Wel vragen we u uw kinderen regelmatig te blijven controleren en bij constatering van luizen/neten, ons hiervan op de hoogte te stellen. Als er geen meldingen binnenkomen is de volgende controle na de herfstvakantie.
 
Juffrouw Richëlle
Juffrouw Richëlle kreeg in de vakantie te horen dat zij niet meer aan het werk mocht, maar rust moest nemen, zodat haar zwangerschap nog even kan voortduren tot de geplande bevallingsdatum. Daarom is juffrouw Karina gisteren al begonnen met de vervanging van juffrouw Richëlle in groep 7/8. Juffrouw Ilse is tot januari de Interne Begeleider.
 
Gymles groep 1/2
Op verzoek van juffrouw Ardi even de volgende mededeling omtrent het gymmen van groep 1/2.
 
  • De deur van de gymzaal gaat pas om 13.00 uur open. Dus het heeft geen zin daar al veel eerder naar toe te gaan.
  • Probeer op die dag uw kind “gemakkelijke” schoenen aan te doen. (klittenband i.p.v. veters)
  • Laat uw kind op die dag geen sieraden dragen.
  • Oefen thuis met het zelfstandig aan- en uitkleden.
Tevens zoekt juffrouw Ardi nog ouders die op dinsdagmiddag ter begeleiding mee willen lopen van school naar de gymzaal en terug. Als u in die gelegenheid bent, graag even aanmelden bij juffrouw Ardi, dan kan ze een rooster maken.
Ook zoekt ze nog een handige ouder die haar nieuwe feeststoel in elkaar kan zetten en/of haar muziekkastje wil schilderen.