Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 11 van het schooljaar 2019 - 2020
   

Thema voeding
Op 24 februari, de maandag na de voorjaarsvakantie, start het schoolbrede thema over voeding.  Dat lijkt nog ver weg maar afgelopen donderdagavond zijn wij als team al gestart met de voorbereiding van dit thema. Deze voorbereiding doen we samen omdat we tijdens deze weken het onderwijs als het ware zelf ontwerpen. Dat vraagt een gedegen voorbereiding waarin we elkaar willen inspireren met werkvormen, activiteiten en ideeën  
We laten de methodes van WO vakken los en richten het onderwijs zelf in waarin eigen leervragen van kinderen centraal staan. Dit noemen we thematiseren. Thematiseren is een proces aangaan. Een traject opbouwen van aan elkaar verbonden betekenisvolle spel- en onderzoeksacvtiviteiten, geinspireerd door het thema wat speelt. Om leuke en leerzame activiteiten meer betekenis te geven hebben we uw hulp ook nodig. Heeft uw beroep bijvoorbeeld met voeding te maken dan komen we graag in contact. Wilt u een seintje geven aan de leerkracht als u hier open voor staat? 

Ontruimingsoefening
Vorige week hebben we samen met de medewerkers van het cultureel centrum en van de kinderopvang de ontruiming van de school geoefend. Dit verliep vlot en vlekkeloos. Binnen 5 minuten stonden we met zijn allen op de goede plek en was het gebouw leeg en gecontroleerd. UIteraard waren er ook verbeterpunten die we evalueren en een volgende keer anders doen.

staking
Zoals u via de mail weet gaat Kbs De Plataan niet staken, de kinderen worden dus gewoon op school verwacht deze dagen. Wel delen we de zorgen die er zijn met betrekking tot het lerarentekort. De acties ondersteunen we door op donderdag 30 januari naar een voorstelling te kijken in de theaterzaal. Deze voorstelling gaat over een uitvinder die op een ludieke manier probeert het lerarentekort op te lossen. Voor ouders of opa's en oma's zijn nog een paar plekjes beschikbaar. De voorstelling begint om 9.15uur. Wilt u komen kijken dan graag even een berichtje aan directie.plataan@catent.nl.

voorleesdagen
Afgelopen week zijn we begonnen met de voorleesdagen. Een periode waarin het leesonderwijs op De Plataan een extra accent krijgt. Goed leren lezen is belangrijk om later zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Plezier in lezen is een belangrijke voorwaarde om het leren lezen te bevorderen. Daarom gaan we bijvoorbeeld elke maandag naar de bibliotheek om leuke boeken uit te kiezen. Deze week zijn er ouders maar ook opa's en oma's in de groepen geweest om voor te lezen. Kinderen zien dat lezen op elke leeftijd leuk kan zijn en raken hopelijk gemotiveerd als ze zien dat papa en mama ook (voor) lezen. 

Studiedag
Op woensdag 5 februari heeft het team van Kbs De Plataan een studiedag. De kinderen zijn op deze dag vrij.

Open dag
Op 12 februari is er op Kbs De Plataan een open dag voor geinteresseerde ouders en hun kinderen. Mocht u mensen kennen die eventueel geinteresseerd zijn in onze school dan zijn ze op deze dag van harte welkom. Er kan uiteraard ook op een ander moment een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking met rondleiding.

Agenda

3 februari bijeenkomst leerlingenraad
4 februari themaviering groep 1/2B
5 februari studiedag (lln vrij)
7 februari groewp 7/8 naar PEC Zwolle 
10 t/m 14 februari verwijsgesprekken groep 8
12 februari open dag 
14 februari carnaval en portfolio mee.
17 t/m 21 februari voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 februari