Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 8 van het schooljaar 2019 - 2020
   
Afsluiting van de themaweken
Afgelopen dinsdag hebben we de themaweken over vervoer afgesloten.  In de groepen hebben de kinderen laten zien waar ze de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Per groep kan hier verschil in zitten omdat er andere onderzoeksvragen zijn en in de afsluitingsfase pas wordt bedacht hoe de eindpresentatie eruit gaat zien. De afsluitingsfase is de laatste fase, de groepen hebben dan al 8 weken gewerkt aan het thema.

De invulling en de vorm van de presentatie wordt zo veel als mogelijk door de kinderen zelf bedacht.  De hoge mate van eigen inbreng vergroot het eigenaarschap en het verantwoordelijkheidsgevoel. De voorbereiding op de afsluiting duurt dan nog 2 weken. 

Wij proberen de volgende keer eerder te communiceren over het exacte tijdstip van de afsluiting. Dat was nu wat aan de late kant. De dag waarop de afsluiting plaatsvindt staat overigens vast en is te vinden in de informatiekalender en wordt vermeld in de nieuwsbrief.

Het volgende schoolbrede thema zal starten op maandag 24 februari en zal te maken hebben met voeding.

Carnaval
Op de elfde van de elfde heeft de officiële start van het carnavalsseizoen plaatsgevonden , dit is ook de dag waaop de nieuwe prins of prinses bekend wordt gemaakt op Kbs De Plataan. Vorige week hebben de kandidaten hun ideeën aan alle kinderen van de school gepresenteerd. In de theaterzaal is uiteindelijk duidelijk geworden, met een spectaculaire quiz, wie onze prins of prinses wordt.
Dit jaar is er een prinses!
Prinses Ziva den Eerste zal met haar raad van 11 voorop gegaan tijdens het carnavalsfeest op Kbs De Plataan. Dit vieren we op vrijdag 14 febrauri.

Sint
Op donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De Sint zal om 8.30 weer aankomen op het plein. We zullen hem daar ontvangen, u bent van harte welkom om hier bij te zijn.

Kerstviering 2019

De werkgroep kerst is al druk bezig met de voorbereidingen. De officiële uitnodiging volgt nog, maar voor de planning brengen we jullie vast op de hoogte van datum en tijd.
Op woensdag 18 december worden alle kinderen om 16:30 uur op school verwacht. We gaan dan samen naar de kerk voor een gezamenlijke viering waarbij ouders ook van harte uitgenodigd zijn. Vervolgens gaan we op school genieten van een kerstdiner en zal er voor de ouders ook een hapje en drankje geregeld zijn. Rond 19:00 uur zal het afgelopen zijn. Dan kunt u hiermee vast rekening houden. 

Robot Milo
De educatiemedewerker van de bibliotheek is bij de leerlingen van groep 5/6 op bezoek geweest met kratten met lego stenen en tablets. Samen met de leerlingen en leerkrachten zijn we aan de slag gegaan met een programma van LEGO Education WeDo 2.0. Dit is een project waarin leerlingen ontdekken hoe je een robot kunt maken. Want met LEGO stenen kan een eenvoudig LEGO model worden gebouwd. De leerlingen hebben de robot Milo in elkaar gezet en daarna geprogrammeerd via de tablet. Het was leuk en leerzaam.

schoolfruit
Zoals eerder gecommuniceerd via de Parro-app wordt het schoolfruit vanaf volgende week uitgedeeld op woensdag t/m vrijdag. Dit komt omdat we op dinsdag het fruit pas binnen krijgen. Op deze manier hebben we nog even de tijd om het fruit klaar te leggen en uit te delen.

Agenda
5 december    Sinterklaas
9 december    Schoolfamilieviering
9 december    mr-vergadering
18 december  Kerstviering
20 december  alle leerlingen vanaf 12:15 vrij