Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 2 van het schooljaar 2019 - 2020
   
Start van het schooljaar
Afgelopen maandag zijn we positief gestart, leuk om iedereen na 6 weken weer te zien en de verhalen te horen over de vakantie. Rond 9.45uur hebben we het schooljaar geopend met de kinderen op het schoolplein, via de Parro-app heeft u een foto ontvangen.
We hebben het gehad over het schooljaar dat komen gaat en hoe we er samen een fijn jaar van gaan maken. De kinderen konden goed verwoorden hoe we dat samen voor elkaar gaan krijgen.
We starten dit schooljaar met ongeveer 110 kinderen, dat komt omdat er eind vorig schooljaar 20 kinderen afscheid hebben genomen in groep 8. Dat is een grote groep voor onze school.  Als de groei doorzet dan zitten op het einde van het schooljaar weer op ongeveer 120 leerlingen.

Voorbereiding thema vervoer
Als team zijn we bezig met de voorbereidingen voor het thema "vervoer". Dit thema sluit aan bij het thema van de kinderboekenweek en start op maandag 16 september. De officiële kinderboekenweek start overigens 2 weken later.
In de voorbereiding van dit thema beginnen we bij de doelen die we willen bereiken, de doelen hebben betrekking op inhoud, maar ook op de persoonlijke doelen van de kinderen. Door kinderen nieuwsgierig te maken en te enthousiasmeren willen we ze stimuleren om op onderzoek uit te gaan binnen de kaders van het thema.
De startactiviteiten met als begin de opening van het thema zijn daarom erg belangrijk om een eerste aanzet te geven.
Ons idee is om op maandag 16 september de kinderen op spelenderwijs met verschillende vormen van vervoer kennis te laten maken. We hebben zelf het een en ander bedacht maar willen u ook vragen of u wellicht aan een bijzonder vervoersmiddel kunt komen wat we in kunnen zetten bij de opening. Indien dit het geval is, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht? We horen het graag.

Privacy
In verband met de privacy wetgeving moeten we u elk schooljaar opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Vorig schooljaar deden we dat via een formulier. Dit jaar doen we het via de parro-app. Dit gaat sneller, het is overzichtelijker en beter voor het milieu. U gaat, door rechtsonderin de parro-app op de bolletjes/schuifjes te drukken naar het menu. Dan gaat u naar privacyvoorkeuren en kunt u per kind uw voorkeuren aangeven. Mocht u er niet uitkomen, dan mag u gerust even langskomen met uw telefoon bij een van de leerkrachten.
Mocht u later in het jaar uw privacyvoorkeur wijzigen dan is het belangrijk om dit ook bij de leerkracht te melden via de mail of mondeling want wij krijgen daar geen melding van!

Groeien naar zelfstandigheid
Bij groeien hoort zelfstandiger worden en bij zelfstandiger worden hoort loslaten. Het zelf naar de klas gaan kan een mooie (kleine) stap zijn in dit proces. We zien graag dat kinderen in groep 3 t/m 8 vanaf  onderaan de trap zelf naar de klas gaan. Maar zien ook dat even meelopen soms nog erg fijn en belangrijk is.
Daarom attenderen we u erop dat de start van het nieuwe schooljaar een mooie kans is om deze stap te zetten temeer omdat  er meer kinderen zijn die dit voor het eerst (gaan) doen.

Schoolfotograaf
Noteer het alvast in de agenda, de schoolfotograaf komt op maandag 23 september. U ontvangt via de mail een rooster waarop het moment staat dat de broertjes/zusjes foto's genomen worden.

Typecursus
Er zijn twee aanbieders die een typecursus willen aanbieden aan kinderen uit groep 6 t/m 8 na schooltijd op De Plataan. Aan deze cursus zijn kosten verbonden en een minimaal aantal deelnemers. Mocht u interesse hebben voor deze typecursus voor uw zoon/dochter meldt u dan deze week bij Willem voor meer informatie. Bij genoeg deelnemers kan de cursus doorgaan.

Agenda
do 29 aug t/m di 10 sept: startgesprekken
do 12 sept: informatiemarkt van 13:00 tot 14:30uur
vrij 13 sept: studiedag team (vrijedag voor de kinderen)
ma 16 sept: opening van het thema "vervoer"
ma 23 sept: schoolfotograaf
do 26 sept: schoolfamilieviering groep 5/6