Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 25 van het schooljaar 2018 - 2019
   

Bezoek Kaailanden
Eens in de 6 weken gaat een groepje leerlingen uit groep 7/8 samen met meester Willem naar de Kaailanden. 
Verpleeghuis Kaailanden is een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met dementie. De leeringen uit groep 7/8 maken kennis met de ouderen en spelen vervolgens een spel met ze. Sjoelen en de knikkerbaan zijn favoriet. Het is mooi om te zien hoe de ouderen opbloeien van de aanwezigheid van de kinderen. Daarentegen leren de kinderen om met respect om te gaan met ouderen en leveren op deze manier een kleine maar waardevolle bijdrage. Vrijdag 26 april gaan we weer op bezoek en vrijdag 21 juni is de laatste keer dit schooljaar. Het volgende schooljaar willen we hier zeker weer een vervolg aan geven.

Avond4daagse
Gisteren hebben alle leerlingen een brief meegekregen over de avond4daagse, die wordt gehouden op 3 t/m 6 juni. Inleveren van de strookjes kan t/m 15 mei. Het inschrijfgeld is 4 euro en dient meteen bij het inleveren van het strookje betaald te worden. Bij elke groep en afstand zijn weer ouders nodig die meelopen als begeleiding, ook dit kunt u op het strookje aangeven.

Hulpouders
Vaak krijgen we op verschillene manieren hulp bij allerlei schoolse activiteiten. Dit waarderen we enorm! Na de activiteit of geboden hulp zien we niet alle ouders meer om nog even te bedanken, daarom ook nog even via deze weg.
Hulpouders bedankt!

Opleiden in de praktijk
We vinden het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan het opleiden van leraren. Stagiaires kunnen bij ons leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat en we begeleiden ze graag tijdens dit leerproces. Studenten geven ons weer nieuwe inzichten en informatie waardoor we kritisch blijven nadenken over ons eigen handelen. Tevens leren aankomende leerkrachten onze school en stichting Catent van binnen kennen waardoor ze wellicht in de toekomst zullen solliciteren. In het volgende schooljaar zullen we het opleiden van aankomende leraren weer een vervolg geven.
 
Streetwise
Afgelopen woensdag was streetwise, op verschillende lokaties zijn de leerlingen bezig geweest met  het verkeer. Hierover heeft in de vorige nieuwsbrief uitgebreidere informatie gestaan.
Iedereen heeft zijn certificaat gehaald! Gefeliciteerd.

Boomfeestdag
Op dinsdag 14 besteden we om 8.30 even aandacht aan De Platanen op het plein. Alle partijen binnen het cultureel centrum hebben een steentje bijgedragen. De Platanen gaan hopelijk zorgen voor veel schaduw. Tevens zijn afgelopen week de roosters en bescherming geplaatst, waardoor het project nu echt helemaal af is. Peter de Boer (tevens ouder) van Goed Geplant heeft mooi werk geleverd!  Het zou leuk zijn als u dinsdag 14 mei nog even blijft om de "opening" bij te wonen. DIt zal ongeveer 15 min duren.

Project: Alle kinderen wereldkampioen (groep 3 t/m 8)
Op vrijdag 17 mei doen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 mee aan een recordpoging. De ouders van de leerlingen uit deze groepen hebben hier een mail over ontvangen. Het idee is om met zoveel mogelijk kinderen tergelijktijd zelf ontworpen kleurplaten te kleuren. Het huidige record is in handen van China. Alle kinderen in groep 3 t/m 8 in Meppel doen aan deze poging mee. Groep 3 t/m 6 gaan met de bus, groep 7/8 gaat op de fiets.

SAC
In een vorige editie van de nieuwsbrief was te lezen dat er een oproep was voor deelname in de schooladvies commissie. De reactie termijn is inmiddels verstreken, we zijn verheugd dat we kunnen melden dat er twee nieuwe leden toetreden in de SAC. Het gaat om Monique Postma en Benjamin Koster. Hieronder stellen zij zich kort voor.


Benjamin

Mijn naam is Benjamin Koster, vader van Zilpa (groep 3) en Milan (groep 1b). Als nieuw lid van de schooladvies commissie hoop ik positief mee te denken over ontwikkelingen op school. In het dagelijks leven sta ik voor de klas in het voortgezet onderwijs. Van jullie, mede-ouders, hoor ik graag welke dingen beter kunnen of op een andere manier aandacht nodig hebben. Spreek me vooral aan. 

Monique

Mijn naam is Monique Postma. Ik ben de moeder van Colin uit groep 5 en Tigo uit groep 3. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokkenen te zijn bij activiteiten op school. Momenteel help ik iedere maandag met het leescircuit van groep 4, 5 en 6. Daarnaast doe ik ook mee met de luizencontroles. Toen Colin en Tigo kleuters waren was ik actief op school door veel te helpen in de klas. Ik heb mij nu aangemeld voor de SAC omdat ik het interessant vind om meer betrokken te raken bij de beleidsmatige kant van KBS De Plataan. 


Dakajam 2019
Ravotten op het kampterrein van de Havelterberg, hutten bouwen in het bos, verschillende bosspelen enz enz. Dit alles onder toezicht van een beroepskracht en verchilllende vrijwilligers. Dakajam 2019 komt weer in zicht, het is van 12 t/m 16 augustus. De leerlingen hebben deze week een opgave formulier mee naar huis gekregen. Op het leerplein staat een rode bus waar de strookjes ingeleverd kunnen worden maar kan ook rechtstreeks bij de stichting Welzijn Mensenwerk aan de Zomerdijk 8a in Meppel

Afsluiting van het thema ruimte (herhaling)
Graag willen we samen met u het thema ruimte afsluiten op vrijdag 24 mei. Uw kind gaat dan zelf vertellen over wat er is gedaan en geleerd in de groep. Omdat er op deze dag verschillende schooltijden zijn nodigen we de ouders van groep 1 t/m 3 uit van 11:45 tot 12:15 en de ouders van groep 4 t/m 8 van 14:00 tot 14:30 uit. 


Voor nu een hele fijne vakantie gewenst!

Agenda

17 mei "alle kinderen wereldkampioen"
24 mei afsluiting thema ruimte
* 11:45 tot 12:15 ouders van groep 1 t/m 3
* 14:00 tot 14:30 ouders van groep 4 t/m 8