Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 24 van het schooljaar 2018 - 2019
   

Daltonvisitatie
Op donderdag 11 april is Kbs De Plataan gevisiteerd als Daltonschool. Een visitatie betekent dat er een team van visiteurs, in dit geval waren dat drie personen, een hele dag op de school komt observeren. Ze gaan op klassenbezoek om lessen te bekijken en in gesprek met leerlingen, leerkrachten, ouders, directie en bestuur. Uiteindelijk schetsen ze een beeld in hoeverre Kbs De Plataan een Daltonschool is en of de licentie verlengd kan worden. 
De visitatiecommissie was lovend over de zichtbaarheid van de 5 kernwaarden en de manier waarop Dalton wordt vormgegeven. Vooral dat onze leerlingen zelf zo goed kunnen vertellen waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn en nog willen leren.
UIteraard waren er ook verbeterpunten die we meenemen in onze schoolonwtikkeling voor de komende jaren. Een mooi verbeterpunt was om het groeiproces van leerlingen nog meer zichtbaar te maken in het portfolio zodat ze zelf nog beter (letterlijk) groei kunnen zien. 
De visitatiecommissie heeft Kbs De Plataan een licentieverlenging gegeven van 5 jaar, dit is het maximale. Hier zijn we dus erg blij mee en vooral trots op!

Afsluiting van het thema ruimte
Graag willen we samen met u het thema ruimte afsluiten op vrijdag 24 mei. Uw kind gaat dan zelf vertellen over wat er is gedaan en geleerd in de groep. Omdat er op deze dag verschillende schooltijden zijn nodigen we de ouders van groep 1 t/m 3 uit van 11:45 tot 12:15 en de ouders van groep 4 t/m 8 van 14:00 tot 14:30 uit. 

IEP Toets

Aanstaande dinsdag- en woensdagochtend (16 en 17 april) heeft groep 8 de IEP eindtoets. Per ochtend maken ze 1 boekje met daarin een lees/spelling en een reken deel. Groep 7 zal op dinsdag worden opgevangen door juf Ilse in het lokaal van groep 4 en op woensdag door meester Willem (groep 7 start met gymnastiek om 8:30 direct in de gymzaal, dit heeft in de info gestaan).

Steetwise
Op woensdag 24 april zijn de praktijklessen van ANWB streetwise bij ons op school. Ook al is het soms wat spannend, vroeg of laat moet elk kind veilig leren omgaan met het drukke verkeer. De Belangrijkste les is veel doen! Daarom doen wij mee aan dit project. Streetwise is een praktische training in verkeersvaardigheid, op een veilige en speelse manier.
Voor groep 1/2 staan twee onderwerpen centraal. Het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken
Voor groep 3 / 4 ligt de nadruk op het veilig oversteken en ervaren de kinderen waarom het gebruik van een gordel en autostoeltje noodzakelijk is. 
Bij groep 5/6 ligt de nadruk op invloed van de reactietijd op de remweg. Kinderen mogen zelf remmen in een elektrische ANWB lesauto.
Bij groep 7 / 8 gaat het over fietsbeheersing en gevaarherkenning d.m.v. het afleggen van een fietsparcours. Dus fiets mee!

Alle kinderen verzamelen deze dag eerst op school. Daarna gaat groep 3/4 naar gymzaal De Aanloop, dus gymschoenen mee
Groep 5/6 gaat naar het terrein bij Inreda project + interieur aan de Voltastraat.
Groep 7/8  blijft op De Plataan, maar fiets mee!
Groepen 1/2 blijven op de Plataan.

Voor groep 5/6 zoeken we nog ouders om te rijden. Vertrek om ongeveer 8.45 vanaf De Plataan en weer terug rond de klok van 10:00uur. Mocht u kunnen rijden graag even melden bij juf Loes.


Agenda

14 april Paasviering in de kerk
18 april paasviering op school
19 april goede vrijdag (vrije dag)
22 april tweede paasdag (vrij dag)
24 april ANWB streetwise
24 mei afsluiting thema ruimte
* 11:45 tot 12:15 ouders van groep 1 t/m 3
* 14:00 tot 14:30 ouders van groep 4 t/m 8