Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 23 van het schooljaar 2018 - 2019
   

Schooladviescommissie
Op maandag 25 maart zijn de ouders van de School Advies Commissie (SAC) bijeen geweest om de directeur van hun advies te voorzien. De SAC is positief over de organisatie en opbrengsten van het eerste Dalton Café dat is georganiseerd op 12 maart. We willen de ouders die zijn gekomen dan ook bedanken voor hun inbreng.  Tijdens het café bleek wederom dat ouders veel waarde hechten aan het kleinschalige en warme karakter van de school en het belangrijk vinden goed betrokken te zijn bij de school en haar daltonontwikkeling. De SAC geeft als advies om ook bij de upates in Parro de link te leggen naar de kernwaarden van Dalton. En natuurlijk om het Dalton Café te herhalen in het volgend schooljaar!
De SAC is enthousiast over de nieuwe vorm van de rapporten en portfolio’s, maar geeft wel als advies duidelijk(er) uitleg te geven aan ouders van groep 1 en 2 over de leerlijnen.  Verder is de SAC onder de indruk van de portfoliogesprekken die worden gehouden over de ontwikkeling van de kinderen, deze worden als heel waardevol ervaren. Complimenten hiervoor aan de leerkrachten!
De SAC vraagt de directeur aandacht te houden voor het binnenklimaat van de school. Dit moet opgepakt worden binnen het Cultureel Centrum de Plataan 
waar onze school onderdeel van uitmaakt. Ook het parkeren op de stoep door ouders die kinderen brengen/halen is een terugkerend punt van aandacht. De enige methode die blijkt te werken is dat school hier ouders direct op aanspreekt, dat wordt nu gedaan. Hopelijk heeft dit een blijvend effect.
Als laatste is de viering van carnaval besproken. Dit was dit jaar weer een mooi feest met als nieuw element de verkiezing van de prins(es) carnaval. Ook hier complimenten voor de organisatoren.
Vanaf volgend schooljaar zoekt de SAC een nieuw lid om vertrekkend lid Stephanie Smelt. Iets voor jou? Meld je dan bij Willem!

Medezeggenschapsraad

Daan de Bruijn zal de functie voorzitter MR blijven vervullen. De termijn van voorzitter kan nog een keer verlengd worden. Er hebben zich de afgelopen periode geen andere kandidaten gemeld.
We zijn blij dat Daan verder wil als voorzitter zodat er continuïteit blijft binnen de MR.

Themaviering groep 3 / 4
Donderdag 4 april is de themaviering van groep 3/4. Op school werken we aan het thema ruimte.
Wij willen jullie dan ook graag laten zien en horen wat we al allemaal weten over de ruimte.
Maar let wel goed op! Want het kan zo maar zijn dat we ook nog iets komen vragen.
De themaviering wordt, in verband met de ruimte, twee keer gedaan.
Voor de kinderen zal dit in de ochtend zijn. De ouders zijn van harte welkom om 13:45 uur in de theaterzaal.

Graag tot dan!
Groetjes van groep 3/4

Pasen
Palmpasenstokken en Palmzondag viering in de kerk

 Op woensdag 10 april versieren we op school met de kinderen van groep 1 t/m 4 de Palmpasenstokken voor de Palmzondag viering in de kerk op zondag 14 april.
De viering start op zondag om 10uur, u bent allen van harte welkom. Meer informatie over deze viering en het versieren van de Palmpasenstokken ontvangt u via de mail.

Paasviering op school
Op 18 april willen we het Pasen samen met de kinderen vieren op school. Dit doen we onder schooltijd, met de leerkrachten en de kinderen.

We starten de dag met een viering in de theaterzaal. Ter voorbereiding hierop worden een aantal verhalen in de klassen voorgelezen in de dagen daarvoor. Ook worden er liedjes en gedichtjes voorbereid. 

Daarnaast willen we de lunch vervangen door een high-tea. We vragen alle kinderen een klein gerechtje hiervoor thuis te maken. Hoe organiseren we dat?

Vanaf 4 april hangt/staat er bij ieder lokaal een mand met eieren. Je kiest een ei uit het mandje. Hierop staat een gerecht (met hoeveelheid) dat je dan thuis gaat maken. De gerechten kunnen op de dag zelf meegebracht worden. Graag ook een eigen bord en bestek meenemen. Voor drinken en bekers wordt gezorgd. Een lunchpakket is deze dag niet nodig, wel drinken en fruit voor in de kleine pauze. 

We maken er een gezellig paasfeest van!

Volleybaltoernooi
Vrijdagavond 5 april doet het team van Kbs De Plataan mee aan het volleybaltoernooi georganiseerd door het Onderwijsbureau. Aanmoedigingen zijn uiteraard van harte welkom!
Het toernooi start om 19.00uur in sporthal Ezinge.

Voetbal 4 x 4
Voor de leerlingen in groep 3/4, 5/6 en 7/8  wordt er een 4 tegen 4 voetbaltoernooi georganiseerd op woensdagmiddag 15 mei. Vanaf volgende week kunnen de kinderen zich opgegeven door een intekenlijst in te vullen in de groep. Elk team heeft tenminste een ouder als begeleider nodig en het is belangrijk om onderling iets af te spreken over het vervoer / begeleiding deze middag.  Ouders zijn dus zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen
Wilt u begeleiden dan kunt u dit ook aangeven bij de leerkracht. Op het einde van de week bekijken we of er genoeg animo is om ons aan te melden.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen.
Om 08.30 uur begint deze dag voor alle groepen met het Koningsontbijt op school.
Om 09.00 uur starten alle leerlingen aan hun eigen activiteit(en);

  • Groep 1-2 > spelletjes op het schoolplein. Kinderen die het leuk vinden mogen verkleed komen. De kinderen hoeven deze dag geen fruittas mee, vanuit school wordt er gezorgd voor drinken + lekkers.
  • Groep 3-4-5 > zwembad Hesselingen > voor groep 3-4 activiteiten en groep 5 zwemmen.
Voor groep 3-4: denk aan sportkleding (broekje + schoenen), een shirt is niet nodig i.v.m. een schoolshirt. En voor groep 5: zwemkleding.
  • Groep 6-7-8 > sportdag. Denk aan sportkleding (broekje + schoenen), een shirt is niet nodig i.v.m. een schoolshirt.

 
Mocht u nog kinderen naar het zwembad kunnen vervoeren of willen helpen bij het spelletjes circuit van groep 1-2 wilt u dit dan doorgeven bij de juffen? Voor groep 1-2 zijn we nog op zoek naar 4 hulpouders.
 
Parkeren
Het parkeren voor onze school blijft een aandachtspunt. Fijn dat u aangeeft (via mail of even mondeling op het plein) het ook belangrijk te vinden dat hier aandacht voor is.  Elkaar aanspreken is helpend en er wordt daarna ook rekening mee gehouden want ik zie dat er nauwelijks/niet meer geparkeerd wordt op de stoep door ouders van De Plataan. 
Helaas nog wel door bezoekers van het Cultureel Centrum en de Kinderopvang. Ook via deze instellingen gaat aandacht gevraagd worden voor het parkeren. 

Agenda

4 april themaviering groep 3/4 (start voor ouders om 13:45 in theaterzaal)
10 april palmpasenstokken versieren ( 1 t/m 4)
12 april koningsspelen
14 april Paasviering in de kerk
18 april paasviering op school
19 april goede vrijdag (vrije dag)
22 april tweede paasdag (vrij dag)
24 april ANWB streetwise