Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 21 van het schooljaar 2018 - 2019
   

Carnaval
Vandaag vierden we carnaval met Prins Jayden de Eerste. Vanochtend was de symbolische sleuteloverdracht. Om alvast een beetje warm te draaien stond de hele week al een beetje in het teken van carnaval, met op maandag "dezelfde kleurendag, dinsdag "gekke hoedendag", woensdag "gekke sokkendag" en donderdag "gekke harendag". We hebben dit jaar een echte sleutel (met dank aan de ouders van Luuk) die we elk schooljaar overhandigen aan de prins of prinses.Boomfeestdag
De nationale boomfeestdag is landelijk op 13 maart maar in Meppel zijn de activiteiten rondom deze dag verschoven naar 13 mei omdat dan de kans op mooi weer groter is. De boomfeestdag is de perfecte gelegenheid om even aandacht te schenken aan de nieuwe Platanen op het plein. De leerlingenraad is alvast begonnen met de voorbereidingen om de Platanen figuurlijk in het zonnetje te zetten op 13 mei.

Start themaweken
Op maandag 4 maart starten de themaweken over de ruimte. In elke groep wordt er aan dit thema gewerkt, de startactiviteit vindt plaats op maandagmiddag 4 maart. In de theaterzaal ontvangen we een hele bijzondere gast, die de weg terug naar het heelal door de harde botsing met de aarde "even" niet meer weet. Hopelijk kunnen de leerlingen van De Plataan helpen!
In de bibliotheek is een speciale tent ingericht met boeken en dvd's over de ruimte waar de leerlingen informatie kunnen vinden gedurende de themaweken.

Schoolfamilieviering groepen 1/2
Op woensdag 6 maart vieren we de schoolfamilieviering van de groepen 1/2 in de St. Stephanuskerk. U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. De viering start rond 9.00uur. We lopen samen naar de kerk. Groep 3/4 gaat na de viering nog gymmen en gaan na de viering rechtstreeks naar de gymzaal.

Running day groep 1 t/m 8
Ook dit jaar organiseert Sportteam Meppel Actief samen met AV de Sprinter en de SNS bank de Running Day 2019!

De Running Day, die op woensdag 3 april van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur wordt gehouden, is gericht op kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool en is een voorbereiding op de Meppel City Run 2019, die dit jaar op zondag 19 mei 2019 wordt georganiseerd in Meppel. Aanmelden voor de running day kan via www.meppelactief.nl

Agenda

25 febr t/m 15 maart portfoliogesprekken
4 maart start van het thema ruimte
6 maart schoolfamilieviering groepen 1/2
12 maart informatieavond Dalton
20 maart leerlingen vrij (nationale Daltondag)