Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 18 van het schooljaar 2018 - 2019
   

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn vanaf november nieuw bij ons op school.  Een hartelijk welkom voor Noa, Noah en Julia, we wensen jullie een fijne en leerzame periode toe.

Nieuwsbrief 
Vanaf deze week ontvangt u de nieuwsbrief om de twee weken. Dit zorgt voor iets meer tijd om de nieuwsbrief te vullen en u ontvangt meer informatie in een keer. 

Dalton
Met het team zijn we het schooljaar begonnen met een vergadering over het Daltononderwijs op De Plataan. We hebben onderzocht waar we op dit moment staan en waar we naartoe willen. De meesters en juffen hebben elkaar bezocht in de groepen en specifiek gekeken naar de zichtbaarheid van de kernwaarden van Dalton. Het was leerzaam en inspirerend om bij elkaar te kijken en de bevindingen met elkaar te delen.
Een van de onderdelen die we meer zichtbaar willen maken is de "trots op muur" .  Deze plek geeft de leerlingen de mogelijkheid om te laten zien waar ze trots op zijn. Het geeft de  leerkracht handvatten om in gesprek te gaan met de leerlingen over hun ontwikkeling en het zet ze aan tot nadenken over wat ze willen leren. 
Tevens geeft het een mooi overzicht wat er in een bepaalde periode allemaal is gedaan. In elke groep is de "trots op plek" aanwezig.

Voorlees en poëzieweken
Op woensdag  23 januari start de voorlees en poëzieweek, elke dag besteden we dan aandacht aan het voorlezen en het lezen en maken van gedichten. We willen woensdag 23 januari beginnen met een voorleesontbijtje. De kinderen mogen dan iets kleins te smikkelen meenemen naar school. Graag iets gezonds! Denk bv aan kleine stukjes fruit.

Medezeggenschapsraad
De voorzitter van de MR heeft zijn termijn er bijna op zitten. Hierbij een oproep aan geinteresseerden om zich te melden bij Willem. Hij zal u dan informatie geven over het reilen en zeilen binnen de MR zodat u daarna een afweging kunt maken. Als er geen geinteresseerden zijn kan de termijn van de zittende voorzitter verlengd worden. Graag uw reactie voor 1 maart 2019.

Oudervereniging
Binnenkort ontvangt u een brief met een herinnering aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Graag uw aandacht hiervoor. 

Agenda
14 januari  start toetsperiode
25 januari  start voorleesweek met voorleesontbijtje
6   februari studiedag (leerlingen zijn vrij)
11 februari Themaviering groep 7/8
13 februari open dag
18 februari start voorjaarsvakantie
25 febr t/m 15 maart portfoliogesprekken