Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 14 van het schooljaar 2018 - 2019
   
Sinterklaas
Wat een fantastische surprises stonden er vanochtend op het leerplein. Mooi om te zien welke zorg en aandacht er is besteed. We hebben vanochtend met de hele school deze bijzondere creaties bewonderd. Morgen komt de Sint om 8.30uur aan op het schoolplein, vanaf 8.15uur is er muziek op het plein.

Familieviering
Vrijdag 7 december is de familieviering in de Stephanuskerk, groep 3/4 geeft deze viering vorm. U bent natuurlijk van harte welkom om deze viering bij te wonen. We starten om 9:00uur.  De kinderen verzamelen deze dag eerst in de groep en vanaf de school lopen we samen naar de kerk.

Dalton
De afgelopen periode hebben we weer stappen gezet om ons Daltononderwijs meer zichtbaar te maken in de groepen. Hier heeft u een deel van kunnen zien op de afsluiting van het thema "vriendschap". Op dit moment zijn we bezig om het portfolio te vernieuwen zodat dit instrument nog beter gebruikt kan worden om samen met leerlingen te reflecteren. Tevens is het portfolio nu nog beter ingericht om de ontwikkeling zichtbaar te maken. Het portfolio wordt binnenkort gedrukt en we hopen er in het nieuwe jaar mee te starten.
Een deel van het team volgt Daltonscholing onder begeleiding van Annemarie Wenke, tijdens deze scholingsmomenten staat een van de kernwaarden centraal. Op woensdag 12 december zal dit "reflecteren" zijn. 
Op dinsdag 12 maart organiseren we een ouderavond waarin het Daltononderwijs centraal komt te staan. De avond krijgt in een informeel karakter en meer informatie volgt nog. Noteer het wel alvast in uw agenda.

Afscheid Juf Lucy 
Een aantal jaren geleden had ze al afscheid genomen van De Plataan maar nu gaat ze dat helaas voor een tweede keer doen. Juf Lucy was namelijk al met pensioen maar de passie voor onderwijs bleef waardoor ze nog vaak op De Plataan te vinden is. Elke dinsdag geeft ze individuele begeleiding aan kinderen en valt in als dat nodig is. Daar zijn we enorm blij mee en gaan haar enorm missen als collega maar zeker ook als persoon. We wensen haar veel geluk in haar nieuwe woonplaats Almere. Dinsdag 18 december is de laatste werkdag van juf Lucy.

Aanwezigheid Schoolmaatschappelijkwerker op Kbs De Plataan
Elke maandagochtend in de oneven weken is Marije Boersma, schoolmaatschappelijk werker, op school aanwezig. Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en onzekerheid.

De insteek van het school-maatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde omgeving te bieden waar er gewerkt wordt aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen.
De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente. Zonder toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.   

Telefoon: 06-24920161
E-mail: m.boersma@welzijnmw.nl
 
Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via:
Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44
 

Agenda
05-12 Sinterklaas
07-12 Schoolfamilieviering groep 3/4 (advent) 
19-12 Kerstviering