Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 6 van het schooljaar 2018 - 2019
   
Van de directie

Start thema
Afgelopen maandag zijn we begonnen met het thema "vriendschap", dit thema is ook gekoppeld aan de kinderboekenweek.  We zijn de dag gestart in het theater waar we samen hebben geluisterd naar een verhaal over vriendschap en we hebben nagedacht over wat vriendschap nou eigenlijk is. Dit was een mooi startpunt om het thema verder vorm te geven in de groepen. Hier hoort u vast nog meer over.

Zachary Walker
Op maandag 1 oktober kregen we bezoek van professor Zachary Walker, onderwijs en ict specialist. Hij heeft van een aantal leerlingen een rondleiding gekregen in het Engels. Hij was onder de indruk van onze school en in het bijzonder van de leerlingen. 
De workshop die hij verzorgde voor ons team op dinsdagmiddag was inspirerend. Deze professor heeft onderzoek gedaan hoe je het onderwijs zo goed mogelijk kunt organiseren voor je hersenen. We hebben interessesante feiten geleerd, maar ook leuke werkvormen om toe te passen. De drie meest essentiële onderdelen om goed te kunnen leren zijn: slaap, gezond eten zonder suikers en lezen. 

Privacy
Door de nieuwe privacywet zijn we verplicht om elk schooljaar goedkeuring aan u te vragen voor het gebruik van bv foto's en videos. Op maandag 8 oktober krijgen alle leerlingen een formulier mee ter ondertekening, het zou fijn zijn als dit uiterlijk op vrijdag 12 oktober weer wordt ingeleverd bij de groepsleerkracht. We zoeken naar een manier om dit digitaal te doen, want dat gaat een stuk sneller en is milieuvriendelijker.

UIt het team
We merken dat er soms zonder overleg met de leerkracht in de klas uitnodigingen worden uitgedeeld voor verjaardagen. Dit kan voor onrust zorgen, omdat het heel duidelijk wordt wie er wel en niet mag komen. We hebben dit met de kinderen besproken en afgesproken dat uitnodigingen voor of na schooltijd uitgedeeld worden. Aan u het veroek om zorg te dragen dat de kinderen dit ook doen.

Oudervereniging

Deze week heeft u een mail ontvangen over de ouderbijdrage 2018 - 2019.Overige info
In Meppel wordt elk jaar een groot Sinterklaasfeest georganiseerd.  Zie onderstaande link voor meer info.
https://www.werkplan.nl/werkplan-organiseert-weer-groot-sinterklaasfeest


 

Agenda
10 oktober:         boekenmarkt 
22-26 okt:            Herfstvakantie
29 oktober:         ANWB lichtbrigade