Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 5 van het schooljaar 2018 - 2019
   
Van de directie

Leerlinggegevens
Een telefoonnummer of adres wijzigen? Dit kunt u zelf doen in het ouderportaal.

Voor onze leerlingadministratie maken we gebruik van het programma ParnasSys. In ParnasSys zit een ouderportaal. Dit hebben wij opengesteld, de inloggegevens heeft u vorig schooljaar ontvangen.
Na het inloggen komt u op het dashboard. Hier ziet u links een rij knoppen (alles, updates, nieuws, activiteiten). 
Bovenin de roze balk ziet u links de naam/namen van uw kind(eren). Daar kunt u op klikken en dan ziet u de naam, de geboortedatum, in welke groep ze zitten.
Rechts bovenin de roze balk ziet u een schematisch poppetje. Wanneer u daarop klikt ziet u de knoppen profiel, school en uitloggen. Onder de knop school vindt u alle gegevens van school (mail, adres). Bij profiel vindt u de adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van u als ouders. Hier kunt u deze gegevens controleren en wijzigingen voor deze gegevens doorgeven.
NB Elke ouder/verzorger heeft een eigen account; verzorgers kunnen elkaars gegevens niet inzien. Dit is door ParnasSys bewust gedaan in verband met gescheiden ouders.

Hoofdluispreventie
Helaas zijn we nog niet luizenvrij. In groep 7/8 zijn tijdens de laatste controle (woe 26-09) nog neten gevonden. In dat geval wordt er meteen met betreffende ouder(s) contact opgenomen zodat er thuis aandacht aan besteed kan worden.  Over twee weken is er weer een luizencheck in groep 7/8 en hopen weer luizenvrij te zijn. Het kan geen kwaad om thuis nog een keer extra te controleren.

Oudervereniging


Boekenmarkt

Van 3 tot 14 oktober is het Kinderboekenweek. In die week staat ook bij ons op school het lezen centraal. Het thema van dit jaar is: vriendschap. En het motto: kom er bij!

Om de Kinderboekenweek feestelijk af te sluiten organiseert de oudervereniging op
woensdag 10 oktober a.s van 11.00 tot 13.30 een boekenmarkt op de begane grond van onze school.

Om de boekenmarkt tot een succes te maken willen wij jullie vragen om (oude) boeken die je zelf niet meer gebruikt bij ons in te leveren. Deze zullen wij tijdens de boekenmarkt voor een klein bedrag (tot 2 euro) verkopen. De opbrengst komt ten goede aan de oudervereniging en daarmee het organiseren van activiteiten voor onze kinderen. Alle boeken zijn welkom mits in een goede staat en niet beschadigd.

Je kunt de boeken inleveren op donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober op de begane grond van de school.

 

Tijdens de boekenmarkt is er een thee en koffiecorner met lekkers. We hopen op veel boeken en leesplezier. Tot dan!

Voor vragen kan je terecht bij Karina (docente groep 7 & 8), Angelique (moeder Shiva en Tobias) of Thérèse (moeder van Zilpa)

Overige info

 

Inloopspreekuur Verbalis Logopedie

De ouders van groep 1/2 zijn door de leerkrachten geïnformeerd over het inloopspreekuur van Verbalis. Het inloopspreekuur is voor ouders van alle kinderen van onze school. 

Vorig jaar is dit opgezet en dit vindt nu doorgang. De leerkrachten worden ook in de groep hierin begeleid en gecoacht.

Mocht u een vraag hebben omtrent de spraak, taal, mondgebruik of woordenschat van uw kind; stap dan gerust eens binnen. Het mogen echt kleine vragen zijn waaraan u twijfelt of graag meer informatie over wilt. Juist goed om dit tijdig bespreekbaar te maken. 
Het eerste inloopspreekuur is aankomende vrijdag 28 september van 11:45-12:15 uur. De volgende is 12 oktober op hetzelfde tijdstip. Marlien Bakker of Inge Schuurmans is  hiervoor aanwezig en zit boven in één van de ruimtes.

 

Uitnodiging van Speel-o-theek De Boemerang
Speel-o-theek De Boemerang bestaat 25 jaar. Wij bieden daarom op zaterdag 6 okt een gratis poppenvoorstelling van Elly Bakker aan om 10.00 uur in de theaterzaal van De Plataan. Leeftijd vanaf 3 jaar.
En om 11.30uur een gratis optreden van circus Okidoki ook in de theaterzaal van De Plataan. Leeftijd vanaf 5 jaar.
Opgave is vereist want vol is vol.
U kunt zich opgeven tijdens onze openingstijden of even langslopen. Of u kunt bellen met 0522-243200 of mailen met info@speel-o-theekmeppel.nl

Agenda
2 oktober:           studiedag leerlingen vrij vanaf 12:00
10 oktober:         boekenmarkt 
22-26 okt:            Herfstvakantie
29 oktober:         ANWB lichtbrigade