Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018 - 2019
   
Van de directie
Natuurlijk een warm welkom na een warme zomer aan alle ouders en kinderen. Aankomende maandag gaan we starten, het team heeft in de vakantie hard gewerkt om de school weer startklaar te maken voor het nieuwe schooljaar en we hebben er zin in. Om 8:30uur staat er een kopje koffie klaar voor u.

Het team
We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe teamleden, ook voor hen een warm welkom. Juf Sanne (groep 7/8), juf Renate (groep 1/2) juf Marieke (onderwijsassistent) en meester Willem (waarnemend directeur). Heel veel succes en een leerzame tijd gewenst.
Juf Jacoline (groep 1/2) en Juf Karina (groep7/8) komen na zwangerschapsverlof weer terug. Fijn dat jullie weer terug zijn!

Gymtijden
Dit schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 8 op woensdag  gymles van meester Michiel in De Aanloop.
De kinderen van groep 5/6 verwachten we op woensdag we om
op het  schoolplein, zij lopen dan samen met de leerkracht naar De Aanloop. De kinderen van groep 7/8 sluiten de dag af bij de gymzaal en gaan vanuit daar naar huis. Hieronder volgen de tijden van de gymlessen.
groep 5/6  8.30 - 9.45
groep 3/4  9.45 - 11.00
groep 7/8  11.00 - 12.15
De kinderen dragen gymkleren en gymschoenen tijdens de les.

Startgesprekken
In de week van 10 t/m 14 september zijn de startgesprekken. Tijdens deze gesprekken staan er twee vragen centraal.
- Welke positieve ontwikkeling heeft uw kind doorgemaakt
- Wat verwachten we van dit schooljaar. 
U krijgt via de leerkracht een uitnodiging voor dit startgesprek in de loop van de eerste schoolweek.

Informatiekalender
In de loop van de eerste schoolweek krijgt u van ons de informatiekalender met alle praktische informatie over onze school. Op de website is de nieuwe schoolgids te vinden.

Agenda
3 sept:                 start met koffie op het plein om 8.30
10 t/m 14 sept:  startgesprekken
21 september:   informatiemarkt van 13:00uur tot 15:00uur
24 september:   schoolfotograaf