Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 11 juli 2017.
GEVONDEN VOORWERPEN
In de gang vindt u bij binnenkomst aan uw linkerhand alle gevonden voorwerpen van het afgelopen jaar.
Wij vragen u dringend om te kijken of er iets tussen ligt wat van uw kind(eren) is. 
De spullen blijven uitgestald liggen tot volgende week woensdag. Daarna gaaat de kleding naar de kledingcontainer en de plastic bakjes, schaaltjes, etc. naar de Kirngloop.

Inloopspreekuur logopedie
Aanstaande vrijdag 13 juli is er van half 12 tot kwart over 12 inloopspreekuur van logopediepraktijk Verbalis.

Schoolmaatschappelijk werk
Marije is als schoolmaatschappelijk werkster aan onze school verbonden vanuit Welzijn van de gemeente Meppel. Eens in de twee weken is zij op maandagochtend aanwezig en heeft ze van 8.30-9.00 uur inloop spreekuur voor ouders. Ook daarna blijft zij op school en heeft zij gesprekken met leerlingen en/of ouders, afhankelijk van de problematiek.
Na de zomervakantie is haar eerste spreekuur op maandag 10 september. Daarna 24 september en 8 oktober.

Informatiekalender
Net als voorgaande schooljaren ontvangt u de Informatiekaldender aan het begin van het nieuwe schooljaar. Voor die tijd kunt u veel data al vinden op de digitale kalender op de website: https://www.kbsdeplataan.nl/index.php?section=1&page=129.

Afscheid groep 8
Op dinsdagmiddag 17 juli rond kwart over 2 'schoppen' we traditiegetrouw groep 8 de school uit. Alle kinderen van de school zijn erbij, ook u als ouder bent daarbij van harte welkom op het schoolplein.

Inzet Janneke, Jillian, Jennifer
Een paar weken geleden heeft u het overzicht gekregen met alle groepen en leerkrachten voor komend schooljaar. Daarin stond Janneke op woensdag bij groep 3-4. Janneke werkt op de andere dagen als leerlingbegeleider voor de kinderen die extra leerondersteuning nodig hebben.
Komend schooljaar blijft zij dat doen, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Daardoor staat zij niet meer voor de klas in groep 3-4.
Marielle gaat in oktober met zwangerschapsverlof. Jillian gaat haar tijdens haar verlof vervangen (maandag t/m vrijdag) en zij start in het nieuwe schooljaar ook in groep 3-4 op woensdag. Zo kent zij de kinderen al en de kinderen haar en weet ze alles van groep 3-4. Dat betekent dat we geen afscheid nemen van Jillian en dat zij verbonden blijft aan onze school.
Dat geldt niet voor Jennifer.  Zij werkte eerder op 't Puzzelstuk in Tuk en wij hebben haar een aantal maanden kunnen 'lenen'. Zij gaat na de zomervakantie weer op 't Puzzelstuk aan de slag. Dat betekent dat Jennifer aanstaande dinsdag, 17 juli, haar laatste dag bij ons op school werkt.

Middelen voor verlaging van de werkdruk
De regering heeft een maatregel genomen dat scholen extra financiele middelen krijgen om de werkdruk op school te verlagen. Samen met het team is besloten deze middelen in te zetten voor extra handen in de groepen. En dan met name in de onderbouw, want daar zijn de extra handen het hardst nodig. Deels omdat de groep groot is (groep 3-4) en meerdere leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, deels omdat de leerkracht letterlijk handen tekort komt zoals in groep 1-2.
Komende week zijn er sollicitatiegesprekken en hopen we een geschikte kandidaat te vinden die als onderwijsassistent ons team komend schooljaar gaat versterken.

Start zomervakantie
Op vrijdag 20 juli start de zomervakantie en zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.


Overige informatie

Kidsrun
De Kidsrun van de Meppel City Run vindt dit jaar plaats op zondag 16 september. Voor kinderen in de onderbouw van de basisschool (tot en met groep 6) is een mooi parcours uitgezet door de binnenstad van 1000 meter. Kinderen in de bovenbouw van de basisschool (tot en met 12 jaar) kunnen meedoen met een wedstrijd over 2000 meter. Meedoen kost kost €3,-. Wil je meedoen? Schrijf je dan in via de website: http://meppelcityrun.nl/nl/sns-kidsrun/