Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 16 mei 2017.

Schoolshirts inleveren
Bij de Koningsspelen hebben de leerlingen schoolshirts gedragen. Deze hebben we nog niet allemaal teruggekregen. Wilt u de shirts zo spoedig mogelijk weer meenemen naar school (inleveren bij de leerkracht). Dan kunnn we ze weer gebruiken bij de wandelvierdaagse.

Wandelvierdaagse
U heeft per mail een aanmeldformulier gekregen (vrijdag 11 mei) voor de wandelvierdaagse. Deze wordt in Meppel van 4 t/m 7 juni gehouden. Vergeet niet uw kind(eren) voor 22 mei aan te melden!
Mocht u problemen hebben met het zelf printen van het formulier: er liggen ook formulieren in elke groep.

Welkom
Vlak voor de meivakantie is Tyler bij ons op school gekomen. We hopen dat hij en zijn ouders een fijne en leerzame tijd bij ons zullen hebben.

2 vrije dagen
Op maandag 21 mei is het Tweede Pinsterdag en is de school gesloten.
Op vrijdag 8 juni (de dag na de wandelvierdaagse) heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Samenwerking logopedie Verbalis en KBS de Plataan
Om beter tegemoet te komen aan kinderen, die meer nodig hebben op taal- en spraakgebied, is er een samenwerking opgestart tussen Verbalis en onze school. Het doel hiervan is dat we elkaar meer kennis en inzicht geven over wat deze leerlingen nodig hebben en hoe je dat in de klas extra kunt ondersteunen/stimuleren. Daarom is er een coachingstraject opgezet , waarbij 1 of 2 logopedisten meekijken in de groep (met name in de onderbouw) en de leerkrachten begeleiden. Wat draagt bij en welk leerkrachtgedrag kan verbeterd worden? Zo kunnen we met en van elkaar leren en zien de logopedisten of en hoe dit in de dagelijkse praktijk werkbaar is.
Daarnaast zullen zij ook inloopspreekuren op school aanbieden. Mocht u een vraag hebben omtrent de spraak, taal of woordenschat van uw kind, stap dan gerust eens binnen. Het kunnen kleine vragen zijn , zaken waaraan u twijfelt of graag meer informatie over wilt. Juist goed om dit tijdig bespreekbaar te maken.
Het eerste inloopspreekuur is aankomende vrijdag 18 mei van 11:40-12:15 uur.  Marlien Bakker en Inge Schuurmans zijn vrijdag hiervoor aanwezig en zitten boven in één van de kantoortjes.
29 juni zal er weer een inloopspreekuur zijn op hetzelfde tijdstip. Deze zullen we ook weer in de info aankondigen.

Schoolmaatschappelijk werk
Op maandag is om de week de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig op school. Zij heeft van 8.30-9.00 uur inloopspreekuur. Op maandag 28 mei, 11 juni en 25 juni is zij aanwezig.

Aankondiging schoolvakanties schooljaar 2018-2019
De scholen in Meppel stemmen elk jaar de schoolvakanties op elkaar af. U kunt vast in uw agenda noteren voor komend schooljaar 2018-2019:
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari 2019
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinsterdag 10 juni 2019
De data van de studiedagen in het nieuwe schooljaar volgen nog.


Overige informatie

Nieuws van de bibliotheek
Schoolmonitor 
De bibliotheek werkt samen met de school om het leesplezier bij kinderen te bevorderen. Scholen die werken met het concept De Bibliotheek op School doen jaarlijks mee aan de monitoring naar het leen- en leesgedrag van leerlingen en leerkrachten. Uit de monitor blijkt dat kinderen over bepaalde onderwerpen graag boeken lezen. Hierbij scoren grappige boeken erg hoog (67%), gevolgd door boeken over dieren, sport en griezelen. Met de leesprojecten die we aanbieden aan de scholen, zoals het Leesvirus en de Drentse Kinderjury, wordt hiermee rekening gehouden bij de selectie van titels. 
Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl
Onlangs is de eerste fase van de website www.jeugdbibliotheek.nl live gegaan. Kinderen vinden hier bijvoorbeeld themaselecties, boekentips en nieuws over boeken. Bovendien zijn er over meer dan driehonderd onderwerpen allerlei informatieve bronnen weergegeven zodat kinderen betrouwbare informatie hebben om meer te weten te komen over een onderwerp. De komende tijd zal de website Jeugdbibliotheek steeds verder worden uitgebouwd.

WoMi Finale Stoepranden
Op woensdagmiddag 30 mei wordt er een WoMi (woensdagmiddagactiviteit) georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van 13.30 tot 16.00 uur in sporthal Ezinge in Meppel. 
Sportteam Meppel Actief gaat op zoek naar dé stoeprand kampioen van de gemeente Meppel. De wedstrijden worden gespeeld in twee verschillende categorieën: groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Wil jij gratis meedoen? Meld je dan aan via www.meppelactief.nl > agenda > womi finale stoepranden.

Matavi Bonenstaak Viswedstrijd
Op zondag 10 juni van 09.00 tot 11.00 uur is er een viswedstrijd voor basisschoolleerlingen aan de Heerengracht, bij dierenspeciaalzaak Matavi.
Je kan je opgeven via de website www.grachtenfestivalmeppel.nl, email kinderactiviteiten@meppelvolvaart.nl
of via het inschrijfformulier in de winkel.