Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 25 april 2017.
Hulp nodig bij het leescircuit!
Elke ochtend starten we op onze school de dag met lezen. Goed kunnen lezen is fijn, maar in onze samenleving ook super belangrijk.
Met groep 4 t/m 6 maken we het lezen leuk door middel van een leescircuit. Daarbij lezen de kinderen elke ochtend op een andere manier: in tweetallen, met toneellezen, op de computer, in stilte voor zichzelf, etc.
Bij het leescircuit helpen ouders. Om niet elke keer dezelfde ouders te belasten, vragen we voor de periode vanaf de meivakantie tot de zomervakantie opnieuw ouders die willen helpen bij het begeleiden van het leescircuit. Lijkt het u leuk om deze weken een ochtend te helpen, geef dit dan door aan juf Mariëlle, juf Mariska of juf Jillian.

Afronding thema Lente
Deze week is de laatste week van het schoolbrede thema Lente. De leerlingen hebben in elke groep op een andere manier aan dit thema gewerkt. Bij groep 1-2 zijn ze naar de schaapskooi geweest en van alles over wol geleerd, maar waren er ook kuikentjes in de klas en aandacht voor jonge dieren. In groep 3-4 waren er vlinders in de klas en is de ontwikkeling van rups tot vlinder onderzocht. In groep 5 t/m 8 hebben de leerlingen in tweetallen eigen onderzoeksvragen bedacht.
De afsluiting is voor elke groep een uitstapje aansluitend op de eigen uitwerking van het thema variërend van de kinderboerderij, de vlindertuin tot de gasfabriek in Meppel.
U ontvangt hierover nadere informatie van de leerkracht.

Daltonontwikkeling
In het kader van onze daltonontwikkeling zijn we thematisch gaan werken met de leerlingen. Daarover krijgt u regelmatig een bericht in de nieuwsbrief.
Daarnaast is er binnen het team een werkgroep gevormd, die onderzoekt hoe we de ontwikkeling van de leerlingen beter zichtbaar kunnen maken. Tot nu toe kregen de leerlingen twee maal per jaar een rapport (vanaf groep 5 met cijfers per vakgebied erop) en daarnaast aan het einde van het jaar een portfolio.
Komend schooljaar zal het rapport er anders uit gaan zien (voor alle leerlingen een beoordeling in woorden, bijv. voldoende) en zal onderdeel worden van het portfolio. Ook het portfolio gaat er iets anders uitzien.
Bovendien zal er met elk kind dan tweemaal per jaar een portfoliogesprek gehouden worden.

Meivakantie
Vanaf Koningsdag, 27 april tot en met zondag 13 mei is het meivakantie en is de school gesloten.

Tekort aan leerkrachten
Het tekort aan leerkrachten wordt steeds zichtbaarder en merkbaarder, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een invaller bij afwezigheid van een leerkracht, maar ook in het geringe aantal sollicitanten bij een vacature.
Stichting Catent, de stichting waartoe kbs De Plataan hoort, heeft daarom een samenwerking opgezet met Hogeschool Windesheim om mensen van buiten het onderwijs te interesseren voor een loopbaan als leerkracht. U ontvangt hierover een aparte mail met de brief van het College van Bestuur.

Overige informatie

WoMi Finale Stoepranden
Op woensdagmiddag 30 mei wordt er een WoMi (woensdagmiddagactiviteit) georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van 13.30 tot 16.00 uur in sporthal Ezinge in Meppel. 
Sportteam Meppel Actief gaat op zoek naar dé stoeprand kampioen van de gemeente Meppel. De wedstrijden worden gespeeld in twee verschillende categorieën: groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Wil jij gratis meedoen? Meld je dan aan via www.meppelactief.nl > agenda > womi finale stoepranden.