Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 21 maart 2017.
Schoolfruit
Nog een paar weken kunnen we genieten van heerlijk fruit voor de kinderen. Deze week krijgen we komkommer, sinaasappel en appel.

Palmpasenviering
Vrijdag 23 maart vieren we Palmpasen in de Stephanuskerk om 11.15 uur. Ook ouders en grootouders zijn hierbij van harte welkom.
We starten deze keer niet om 9 uur (zoals we meestal doen), vanwege Swim2Play van groep 3-4 en groep 7-8.

Grote Rekendag op woensdag 28 maart
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8), die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten.
Het thema van de Grote Rekendag is dit jaar ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals:
- Ze
 leren met coderingen om plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code.
- Ze leren meetvaardigheden toepassen, Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte passen.
- Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen.
- En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn.
Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Pasen vieren
Op donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Dat doen we o.a. met een viering in de theaterzaal en we houden in elke groep een high tea. De intekenlijsten voor deze high tea hangen bij de klaslokalen. Hierop kunt u aangeven wat u wilt maken. Verdere informatie volgt nog.


School gesloten van vrijdag 30 maart t/m dinsdag 3 april
Op Goede Vrijdag, 30 maart, en Tweede Paasdag, 2 april, is de school gesloten. Op dinsdag 3 april hebben we een studiedag en zijn de kinderen dus ook vrij.

Protocol medisch handelen van stichting Catent
Binnen onze stichting Catent is er samen met een jurist onderzocht hoe voorkomen kan worden dat leerkrachten terecht komen in juridische procedures rondom medisch handelen. De conclusie van dit onderzoek is dat leerkrachten in principe geen medische handelingen verrichten. Zij zijn immers niet medisch onderlegd, maar zouden in geval van verwijtbaar medisch handelen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Op stichtingsniveau is daarom een protocol opgesteld, waarin is vastgelegd dat leerkrachten in principe geen medische handelingen uitvoeren. Dat betekent dat ze de leerlingen niet incidenteel en ook niet
structureel een antibioticakuur of pilletjes geven op verzoek van ouders. Kinderen kunnen het pilletje, dat ze zelf meenemen, zelfstandig innemen. Het lijkt wellicht wat overdreven, maar Catent wil persoonlijke aansprakelijkheid bij medisch handeln van leerkrachten graag voorkomen.

Uiteraard mogen en moeten we wel 1e hulp verlenen, bijv. een pleister plakken of een verbandje aanleggen. En moeten we bij een ernstige acute situatie medische hulp verlenen en de huisarts inschakelen of 112 bellen. Uiteraard brengen we u als ouders dan altijd direct op de hoogte.
In een minder acute situatie zullen we u na schooltijd benaderen om u bij te praten over bijv. een ongelukje of valpartij onder schooltijd. Dat geldt alleen voor zorgelijke valpartijen op bv. hoofd of bv. verstuikingen. 

We hopen dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing indien uw kind medicatie nodig heeft onder schooltijd.
Mocht u vragen hebben over het medisch protocol dan kunt u daarmee terecht bij Hélène.


Overige informatie

Veilig verkeer: 
Houdt u zich aan de snelheidslimiet? 
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we met het verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard.
Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen op de weg zijn.
Toch rijden de meeste mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer wordt!
Om mensen te wijzen op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. De campagne roept weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.