Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 21 februari 2017.
Schoolfruit
Pomelo, bloedsinaasappel en appel is het schoolfruit van deze week.
De pomelo is een grote citrusvrucht, die familie is van de grapefruit. De vrucht kan wel 30 centimeter groot zijn! De smaak is zoeter dan die van de grapefruit.

Vakantie en studiedag
Van 26 februari t/m 2 maart hebben de kinderen voorjaarsvakantie.
Maandag 5 maart is een studiedag voor de leerkrachten (de tweejaarlijkse Catentdag voor alle leerkrachten van onze stichting). Dat betekent dat de leerlingen vrij zijn van 26 februari t/m 5 maart.

Aandacht voor handen bij Hemel en Aarde
Hemel en aarde is onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing. Telkens staat in deze methode een ander onderwerp centraal in een bepaald periode. Deze periodes open van vakantie tot vakantie.
Na de voorjaarsvakantie is het centrale onderwerp 'handen'. In de lessen is ruimte om je te verwonderen over wat handen zijn en wat ze allemaal kunnen. Tot de krachtigste dingen die handen kunnen, behoren zorgen en beschermen. Maar we besteden ook aandacht aan gebarentaal.
In de onderbouw staat centraal hoe handen kunnen verzorgen en verbinden. In de middenbouw komen verhalen uit religieuze tradities aan bod waarin handen de hoofdrol spelen. In de bovenbouw vergelijken leerlingen handen om zo te ontdekken hoe uniek ze zijn.

Ouders gevraagd voor visitatie dalton
Op 27 maart heeft de school een proefvisitatie voor dalton. Dat betekent dat onze school bezocht en bekeken wordt als bij een echte visitatie voor de verlenging van ons daltoncertificaat. Dit is voor ons een goede voorbereiding op de echte visitatie eind 2018/begin 2019. De visitatiecommissie spreekt ook graag ouders over dalton op onze school. Wilt u daar als ouder aan meewerken, meldt u dan bij Hélène.


Overige informatie

Tekenlessen juf Anneke stoppen
Juf Anneke heeft aangegeven te stoppen met de teken- en schilderlessen op vrijdagmiddag na schooltijd. Ze kon het niet meer combineren met andere werkzaamheden en omstandigheden in haar privésituatie.
We begrijpen haar keuze, maar vinden het wel jammer dat ze stopt.

Tekenen en meer bij Scala Centrum voor de Kunsten
In 6 lessen leert beeldend kunstenaar en docent Marjelle Barneveld je tips, trucs en technieken om je tekeningen te verfraaien. Ben jij tussen de 8 en 12 jaar, ben je graag creatief bezig en wil je je tekeningen nóg echter laten lijken of juist met meer fantasie leren werken? Meld je dan aan voor 6 verrassende tekenlessen vanaf woensdag 7 maart van 16.00 tot 17.30 uur bij Scala Meppel via www.ontdekscala.nl !