Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 24 januari 2017.
Schoolfruit
Het schoolfruit van deze week heeft een lekker tropisch tintje. We krijgen namelijk meloen, tomaat en mango.

Op tijd op school
Het valt ons op dat veel kinderen 's morgens te laat op school komen. We verwachten de kinderen tussen 8.15 en 8.25 uur op school. Dan gaat de eerste bel en gaan de kinderen naar de klas. Ouders nemen afscheid en de leerkrachten starten om 8.30 uur.
Wanneer kinderen te laat komen verstoort dat de dagopening, het bidden, de uitleg van de dag, etc. Dat is vervelend voor de andere kinderen en voor de leerkracht.
Daarom vragen wij met klem om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school en in de klas zijn.

Nationale Voorleesdagen en Poëzieweek
Vanochtend hebben we samen in de theaterzaal de Nationale Voorleesdagen en Poëzieweek geopend. We besteden in deze periode extra aandacht aan lezen en vooral voorlezen in de groepen 1-2 en aan poëzie en gedichten in groep 3 t/m 8.
We sluiten de Voorleesdagen af op vrijdag 2 februari met een pyamadag en ontbijt op school: elk kind neemt dan zijn/haar eigen ontbijtje mee naar school en komt in pyama/onesie. Tijdens het ontbijt wordt er voorgelezen.

Zijn er opa's of oma's die op vrijdagochtend 2 februari tijdens het ontbijt een groep willen voorlezen?
Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kleinkind. Wij zijn er heel blij mee!

Communicatie met ouders
We gaan starten met een pilot voor het gebruik van een nieuwe app, namelijk Parro.
In deze app zitten allerlei mogelijkheden om makkelijk met ouders te communiceren: 
- mededelingen van de leerkracht
- foto's van activiteiten op school delen
- hulpouders regelen
- oudergesprekken plannen
Als school zetten we in de pilot de Parro-app eerst in voor het plannen van oudergesprekken.
Als het bevalt, voor ouders en leerkrachten, kunnen we ook de andere mogelijkheden van de app gaan gebruiken. Daarover houden we u op de hoogte.
Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw groep een e-mail om Parro te gebruiken. Wilt u direct meer weten, lees dan verder op www.parro.com.

Dalton-ontwikkeling
Vorige week hebben we in ons team teruggeblikt op het thema Kunst. Niet alleen voor de kinderen was het een leerzaam thema, maar ook voor de leerkrachten. de aanpak bij een thema is heel anders dan we gewend zijn. De kinderen gaan veel meer zelf ontdekken en zelf aan de slag. Leerkrachten bieden daarbij wel informatie, kennis en vaardigheden, amar veel meer ondersteunend. Dat is best even wennen.
Reflectie speelt een grote rol: steeds gaat de leerkracht met de leerlingen (in groepjes of individueel) in gesprek over wat ze leren, hoe ze dat leren en hoe ze een stapje verder kunnen komen. In de bovenbouw gingen de reflectiegesprekken ook over de eigen leervragen van de kinderen.
Op dinsdag 27 maart komen er studenten van de Katholieke Pabo uit Zwolle een proef-visitatie uitvoeren. Zij doen dit volgens de officiële procedure van de Daltonvereniging. Zo krijgen wij een beeld of we op de goede weg zijn en wat we als school nog kunnen verbeteren. Ze willen hierbij ook graag met een aantal ouders spreken. Wilt u hier op 27 maart aan meewerken, geef dit dan door aan Hélène of Mariska.

Studiedagwoensdag 7 februari
Op woensdag 7 februari heeft het team een studiedag. De school is die dag gesloten.

Stakingsacties in het onderwijs in Noord- Nederland
Door PO-in-actie zijn de basisscholen in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) opgeroepen om op woensdag 14 februari opnieuw actie te voeren. De regering heeft tot nu toe te weinig toegezegd om echt iets aan de werkdruk in het onderwijs te kunnen doen.
Wij hebben besloten deze dag de school niet te sluiten, maar samen met de kinderen een ludieke actie te doen om aandacht te vragen voor de werkdruk, de grote klassen, meer handen in de klas, etc.


Overige informatie

Aanstaande vrijdag geen teken-/schilderles van juf Anneke
Vrijdag 26 januari gaat na schooltijd de teken- en schilderles van juf Anneke niet door. Zij moet even naar de dokter. Volgende week is ze er weer.