Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 22 november 2017.
Schoolfruit
Ook deze week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit van de Europese Unie (subsidieregeling). Deze week eten we radijs, sinaasappel en peer. In de tas van uw (oudste) kind vindt u deze week ook een brief over Schoolfruit.

Hulp gezocht! 
Wie kan ons op 5 december rond 7.30 uur helpen met het schminken van 2 pieten?
Mocht u deze ochtend willen en kunnen helpen, dan horen wij dit graag, dit kunt u doorgeven aan juf Mariëlle of juf Jacoline.

Belangrijke data komende weken
5 december: sinterklaasfeest
6 december: 9.00 uur schoolfamilieviering 1e advent (Stephanuskerk)
8 december: 11.00 uur afsluiting thema Kunst
20 december: kerstviering (tijd volgt)

Afsluiting thema Kunst 8 december 11.00-12.00 uur
Op 8 december sluiten de kinderen het thema Kunst af. We nodigen ouders hierbij van harte uit, van 11.00 en 12.00 uur om erbij te zijn.

Bedankt voor de mooie boeken!
Meerdere ouders hebben boeken/kaarten voor boeken (gespaard bij het tanken) geschonken aan de school. Daar zijn we heel blij mee. Hartelijk dank daarvoor!

Dalton-ontwikkeling
Afgelopen week heeft het team weer hard gewerkt in een trainingsbijeenkomst om ons daltonconcept verder te ontwikkelen. We zijn intensief aan de slag gegaan met het thematisch werken:
- waar staan we nu in elke groep
- wat hebben de kinderen tot nu toe geleerd
- wat hebben de leerkrachten geleerd
- hoe gaan we ervoor zorgen dat dit leren zich verder verdiept.
Met name goede reflectie blijkt in groep 5 t/m 8 belangrijk: in kleine gesprekjes tussen de leerkracht en de leerling worden leervragen verder toegespitst en kan een leerling vervolgens verder met zijn/haar onderzoek). In groep 1 t/m 4 blijken de prikkelende startactiviteiten van groot belang om de kinderen mee te nemen in het thema. Kinderen raken daardoor enthousiast en daarop kan de leerkracht inspelen door samen met hen het thema vorm te geven in de klas.
Rode draad in alle groepen is: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap over het eigen leren, keuzes maken en reflectie.
Voor de leerkrachten zelf is het thematisch werken ook een leerproces: leerlingen loslaten en hun eigen vragen laten onderzoeken of samen met de kinderen het lokaal/een hoek inrichten voor het thema vraagt een andere rol van de leerkrachten. Daarbij kunnen en willen de leerkrachten veel van elkaar leren. 
Tot slot hebben we besproken hoe ook de afsluiting van het thema door de leerlingen zelf vorm gegeven zou kunnen worden.

Kerstviering 2017
Dit jaar verzorgt groep 7-8 een kerstmusical voor leerlingen en ouders. Deze musical zal worden opgevoerd op woensdag 20 december 's morgens (exacte tijdstip volgt nog).
Op woensdag 20 december worden alle kinderen om 17 uur op school verwacht in mooie kleren voor een kerstdiner in hun klas. Ouders en kinderen kunnen voor het kerstdiner zelf hapjes maken (lijsten daarvoor komen na 5 december bij de klassen te hangen).