Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 20 september 2017.
Informatiemarkt
Op vrijdag 22 september van 13.00-15.00 uur houden we in elke groep een informatiemarkt voor de ouders. De leerlingen leiden u rond in hun eigen klas, vertellen wat zij dit jaar gaan leren, hoe ze gaan werken, hoe er gewerkt wordt in de groep, etc. Uiteraard vullen de leerkrachten deze informatie aan.
Tijdens deze informatiemarkt is er ook ruimte voor de ouders om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Thema Kunst
Vanaf maandag 25 september gaan we aan de slag met het thema Kunst. Kinderen gaan kunst kijken, maken, erover leren op diverse manieren. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod. U zult er vast meer van zien en horen de komende weken.

Schoolfamilieviering 28 september 2017
Op donderdag 28 september om 9.00 uur hebben we de opniengsviering van dit schooljaar in de Stephanuskerk. U bent van harte welkom.