Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 5 juli 2017.
Schoolfamilieviering 11 juli
Op dinsdag 11 juli is er om 9 uur een schoolfamilieviering in de Stephanuskerk. Ouders zijn van harte welkom bij deze viering, waarin we samen het jaar afronden. Pastor Dorenda zal in deze viering voorgaan. We zijn heel blij dat zij weer terug is en samen met ons deze viering kan doen.

Schoonmaakmiddag 20 juli
Op donderdagmiddag 20 juli willen we de school schoon en fris maken: de kasten in de klassen en op de gangen, de tafeltjes en stoeljtes, alle materialen, etc. De kinderen helpen, maar het is heel fijn als er ook ouders zijn om ons te helpen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren).Uitslag vragenlijst veiligheid
In de afgelopen weken hebben alle ouders de gelegenheid gekregen om een vragenlijst over sociale veiligheid en welbevinden voor de school in te vullen. 31% van de ouders heeft de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld.
Ouders geven de veiligheid op school gemiddeld een 8,3 en het welbevinden van hun kinderen op school een 8,4. In zijn totaliteit krijgt de school op veiligheid en welbevinden een 3,53 (op een schaal van 1-4) en daarmee scoort de school goed.
Er zijn twee bespreekpunten die uit de vragenlijst naar voren komen:
- de school stelt zich op de hoogte van mijn wensen
- ik kan als ouder invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Komend schooljaar gaan we de oudergesprekken en het geven van informatie anders aanpakken. Daarover heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. We denken daarmee tegemoet te komen aan het punt dat de school zich beter op de hoogte stelt van de wensen van ouders.
Als u als ouder direct invloed wilt uitoefenen op het beleid van de school is deelname aan de medezeggenschapsraad of de schooladviesommissie aan te raden. Ook door de vragenlijst  over veiligheid in te vullen, heeft u invloed op het beleid van de school.

ICT binnen de school
Sinds een paar weken zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 aan het werk met de Cubetto. Dit is een soort houten speelgoedrobot, die het kind met blokjes instructies kan laten uitvoeren. Zo leren kinderen op speelse wijze programmeren, zonder een computerscherm nodig te hebben.
In groep 7-8 wordt geoefend met Scratch; Scratch is een visuele programmeertaal, ontwikkeld door het Massachusetts Institute of Technology (VS). Komend schooljaar zal ook groep 5-6 hiermee gaan experimenteren.
Daarnaast zijn wekelijks leerlingen aan het ontwerpen voor de 3D-printer. Dit doen ze onder de enthousiaste begeleiding van Willem, de vader van Luuk. Niet elk ontwerp blijkt geschikt voor de 3D-printer en dat is een mooi leerproces. Het printen zelf kan steevast op grote belangstelling rekenen van de andere leerlingen (en ouders die de school bezoeken).
Voor de lessen rekenen, taal en spelling gebruiken we in groep 5 t/m 8 Snappet. In groep 4 wordt Snappet ingezet voor rekenen en gedeeltelijk voor spelling. Snappet is een werkwijze waarbij leerlingen op een minitablet de opdrachten maken. Deze worden direct nagekeken, waardoor een leerling onmiddellijk kan zien of hij/zij op de goede weg zit of misschien nog uitleg van de leerkracht nodig heeft.
Daarnaast werken de leerlingen op computers, laptops en tablets om informatie te zoeken, opdrachten te maken, automatiseren te trainen, werkstukken te schrijven of een powerpoint te maken.
Op al deze manieren laten we de kinderen kennis maken met de diverse mogelijkheden die ICT biedt