Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 21 juni 2017.
Studiedagen in het schooljaar 2017-2018
Zoals elk jaar ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar  (in september) de Informatiekalender met alle activiteiten en belangrijke data. Vooruitlopend op deze kalender krijgt u hierbij vast de geplande studiedagen in 2017-2018 om in de agenda te zetten:
- woensdag 07-02-2018
- maandag 05-03-2018
- dinsdag 03-04-2018
- vrijdag 08-06-2018
Alle data komen ook in de kalender op onze website te staan.

Verjaardagsfeest van de leerkrachten
De kinderen hebben vandaag een uitnodiging gekregen voor volgende week woensdag 28 juni.
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en gaan om 12.15 uur naar huis.
Ze hoeven geen eten of dirnken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.

Rapport mee naar school
Wij vragen u de rapportmap van uw kind mee naar school te nemen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind, zodat het nieuwe rapport erin kan komen.

Gezellige lunch
Voorgaande jaren werd er aan het einde van het schooljaar een gezellige lunch voor de overblijf-kinderen georganiseerd. Nu we continurooster hebben, willen we deze traditie graag vasthouden. We organiseren op dinsdag 4 juli a.s. een lunch voor alle kinderen.
Daarbij kunnen Imke, Jannie en Fatima (de ouders die elke dag tussen de middag op school helpen bij het eten, drinken en buiten spelen) wat hulp gebruiken. Wilt en kunt u die ochtend helpen bij de voorbereidingen en/of tussen de middag in de klas, dan kunt u zich aanmelden bij Hélène.

Rommelmarkt 5 juli
Op woensdag 5 juli organiseert de Oudervereniging een rommelmarkt van 12.00-14.00 uur.
In een eerder bericht stond een ander tijdstip; dit is gewijzigd in verband met het beperkte aantal aanmeldingen om spullen in te brengen.
De rommelmarkt is voor iedereen, dus zeg het voort: rommelmarkt bij ksb De Plataan op het plein op 5 juli van 12-14 uur!

Actie basisonderwijs op dinsdag 27 juni
Op dinsdagochtend 27 juni zal de school om half 10 haar deuren openen voor de leerlingen in plaats van om half 9. We sluiten ons aan bij de landelijke actie voor beter onderwijs door op 27 juni 1 uur de deuren gesloten te houden. We zijn als team wel aanwezig om op het schoolplein om met ouders in gesprek te gaan over deze actie.
We hopen dat u begrip heeft voor onze stap om aan deze actie mee te doen en dat u met ons mee wil strijden voor beter onderwijs voor ieder kind, nu en in de toekomst. U kunt als ouder ook de petitie ondertekenen en daarmee de actie voor beter onderwijs, minder werkdruk en een betere beloning van leerkrachten ondersteunen: http://www.pofront.nl/petitie/.

Sociale ontwikkeling van kinderen
Kinderen komen op school om zich in de volle breeedte te ontwikkelen, niet alleen wat betreft kennis maar ook ook in hun sociale ontwikkeling. Een veilige en prettige sfeer is daarbij belangrijk.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een vragenlijst over sociale veiligheid ingevuld. De kinderen geven daarin aan dat ze zich veilig en prettig voelen op school (de gemiddelde score is 3,55 op een schaal van 0 tot 4). Belangrijkste bespreekpunt dat naar voren komt, is: op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet word gepest via SMS, Whatsapp of Sociale Media zoals Twitter en Facebook. De score op deze stelling is 3,1 (op een schaal van 0-4). Hier zijn we al mee aan de slag en dat zetten we komend schooljaar voort.
Ook de leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld en ook zij geven aan dat ze zich veilig en prettig voelen op school. Ook u als ouders heeft een utinodiging ontvangen voor een vragenlijst over sociale veiligheid voor uw kind. Mocht u deze nog niet hebben ingevuld, dan vragen we u om dit alsnog te doen. Overige Informatie

Bibliotheek Meppel ook in de zomervakantie!
Vakantielezen? Kom naar de bibliotheek
Voor kinderen is het belangrijk om thuis veel te lezen. Ook in de vakantie. De bibliotheek wil daar graag bij helpen. Daarom krijgen leerlingen uit groep 3-4 in de zomervakantie een tas mee naar huis met 2 boeken, die ze zelf mogen kiezen.   
Van elk gelezen boek kunnen de kinderen in hun eigen ‘vakantielezen’ paspoort opschrijven welke boeken ze hebben gelezen en wat ze ervan vonden. De boekentas zit ook een ansichtkaart, die kunnen ze naar iemand toesturen of ergens ophangen.
Zijn de boeken uit en wil je zoon of dochter graag nieuwe boekjes? Dat kan! Kom naar de bibliotheek aan de Marktstraat. Het lidmaatschap is gratis tot 19 jaar.
 
Voor nog meer leesplezier:
De VakantieBieb-app is hét grote zomercadeau van de Bibliotheek voor iedereen die vakantie viert - op het strand, in de bergen of gewoon thuis. De app geeft gratis toegang tot een groot aantal e-books. Meer informatie is te vinden op: www.vakantiebieb.nl 

www.bibliotheek.nl/luisterboeken: met de LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt. De luisterboeken zijn van bekende auteurs. 

www.bibliotheek.nl/ebooks : ook heeft de Bibliotheek een aantal nieuwe e-books voor de iPhone, iPad of e-reader. Je kunt de e-books selecteren en op een eigen 'boekenplank' plaatsen. Voor het 'lenen' van e-books moet je lid zijn van de Bibliotheek. 


Stichting grote Broer
“Stichting Grote Broer” heeft tot doel wensen en dromen van kinderen te helpen realiseren. Zoals een Grote Broer dat voor zijn kleine broer of zus wil doen. Zo vinden we dat ieder kind recht heeft op het vieren van de grote zomervakantie. Niet alle ouders kunnen hun kind(eren) dat stukje geluk geven. Soms is er gewoon even hulp nodig. 
Iedereen uit Meppel en de nabije omgeving kan bij de “Stichting Grote Broer” een vakantie-aanvraag indienen. Hierbij kan er gekozen worden voor een dagje Zwembad Hesselingen te Meppel, Ballorig te Meppel, Bootvaren in Belt-Schutsloot en de Speel- en IJsboerderij te Ruinerwold. Men kan echter ook een aanvraag indienen voor een lang weekend weg met het hele gezin naar vakantiepark Westerbergen in Echten. 
Deze zal ongeveer vijf keer aangeboden worden door “Stichting Grote Broer”. 

Een aanvraag kan door ouders worden gedaan, maar natuurlijk ook door familie, vrienden of een begeleider. Wilt u een vakantie-aanvraag indienen? Doe dit dan vóór 7 juli 2017. Vermeld wel duidelijk om welk gezin het gaat, waarom u de aanvraag doet, en vermeld ook het adres van het gezin erbij. 
De aanvraag kan ook via de website ( vanaf maandag 19 juni) worden ingediend op www.stichtinggrotebroer.nl. 
Let op!!! Als u een aanvraag voor een ander doet, dan willen we het adres van het gezin voor wie de aanvraag bedoeld is vermeld hebben op het formulier. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de facebookpagina van Stichting Grote Broer of op de website: promotie@stichtinggrotebroer.nl