Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 14 juni 2017.
Dalton-trajact
Tijdens de studiedag op vrijdag 2 juni hebben we als team op een rijtje gezet welke dingen we op daltongebied bereikt hebben. Daarbij zijn doorgaande lijnen op het gebied van: 
- Samenwerken: opbouw in gebruik van werkvormen en afspraken
Reflecteren: doorgaande lijn van smileys (groep 1-2) tot leerlingen die zelfstandig met elkaar reflecteren
Differentiëren: variërend per groep aan de hand methodes tot zelf kiezen voor instructie
Zelfstandigheid: doorgaande lijn in planning op het bord en dag- en weektaak
Keuzewerk: in groep 1-2 volop aanwezig, in groep 3-4 op het planbod voor groep 3, in groep 5-6 en 7-8 door middel van een thema (thematisch werken met eigen vragen).
Met dit laatste, thematisch werken, gaan we komend schooljaar door de hele school aan de slag. We gaan in alle groepen werken aan 2 thema's, namelijk het thema 'Kunst' (najaar 2017) en het thema 'Lente in Drenthe' (voorjaar 2018) gedurende 10 weken. Daarbij komen differentiëren, reflecteren, samenwerken en keuzewerk samen. 
Komend jaar gaan we ook ons portfolio verdiepen. Er zal meer aandacht komen voor de dalton-kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie in het portfolio. Ook komt er meer nadruk op de ontwikkeling van het kind (niet alleen resultaten van toetsen, maar ook de weg ernaar toe).


Themaviering op woensdag 21 juni
Op woensdag 21 juni heeft groep 5-6 de leiding bij de themaviering rond het thema Zomer. Ouders van groep 5-6 zijn van harte welkom bij deze viering om 10.50 uur in de theaterzaal. 
De viering zal in het teken staan van muziek. Het team volgt scholing vanuit de muziekimpuls om het muziekonderwijs op school te verbeteren en te verstevigen. Elke groep laat tijdens de viering iets muzikaals zien. Groep 5-6 verzorgt de viering als geheel.

Schoolreis 22 juni naar Julianatoren
De leerlingen van groep 1 t/m 6 hebben vandaag een brief meegekregen over het schoolreisje op donderdag 22 juni naar Julianatoren in Apeldoorn.
De kinderen nemen geen geld of snoep mee. De Oudervereniging zorgt voor lekkers. We doen dit, omdat kinderen anders te veel snoep mee krijgen. We willen voorkomen dat kinderen de hele dag door snoepen. 
Geld meenemen is weinig zinvol: 'souveniertjes' zijn meestal te duur en snoep kopen vinden we niet goed.

Actie basisonderwijs op dinsdag 27 juni
Op dinsdagochtend 27 juni zal de school om half 10 haar deuren openen voor de leerlingen in plaats van om half 9. We sluiten ons aan bij de landelijke actie voor beter onderwijs door op 27 juni 1 uur de deuren gesloten te houden. We zijn als team wel aanwezig om op het schoolplein met ouders in gesprek te gaan over deze actie.
Waarom deze actie?
We willen hiermee aandacht vragen voor de werkdruk in het onderwijs en de financiële beloning van leerkrachten. Er is meer geld nodig om kleinere groepen  te kunnen vormen in het basisonderwijs. Meer handen in de klas en in de school kosten extra geld, dat er nu gewoonweg niet is.
Daarnaast zijn er steeds minder mensen die ervoor kiezen om leerkracht te worden of voor de klas te staan. Het beroep is niet aantrekkelijk genoeg. Lagere werkdruk en meer salaris kan ervoor zorgen dat dat verbetert. 
We hopen dat u begrip heeft voor onze stap om aan deze actie mee te doen en dat u met ons mee wil strijden voor beter onderwijs voor ieder kind, nu en in de toekomst. U kunt als ouder de petitie ondertekenen en daarmee de actie voor beter onderwijs, minder werkdruk en een betere beloning van leerkrachten ondersteunen: http://www.pofront.nl/petitie/.

Vaccinaties
Regematig verschijnen er op internet berichten over vaccineren. Vanuit een bepaalde levensovertuiging of geloofsovertuiging besluiten sommige ouders hun kind(eren) niet in te enten. Reden voor de school om hierover informatie in te winnen bij de GGD.
De GGD geeft aan dat in deze regio ruim 96% van de kinderen is ingeënt; dat is een hoog percentage. Kinderen die zijn gevaccineerd zijn beschermd en lopen geen riciso. Ook een kind dat met allemaal ingeënte kinderen op school zit, is veilig.
Mocht u als ouder hierover toch vragen of twijfels hebben, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de GGD-verpleegkundige of de GGD-arts via het telefoonnummer 088-2460246.

Cubetto
In groep 1-2 en in groep 3-4 kunnen de leerlingen sinds kort aan de slag met programmeren. Dit leren en doen ze met de Cubetto. Eën van de Cubetto's is aan onze school geschonken door Rembrand van den Nieuwenhuzien, vader van Britt in groep 8 en actief op school als 'ict-vader'.