Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 24 mei 2017.
Woensdag 31 mei Techniekdag
Op woensdag 31 mei gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 de hele ochtend met 'techniek' aan de slag. 
In groep 1-2 gaan de kinderen proefjes doen met drijven/zinken, magneten en bouwen.
Groep 3-4 gaat voor de pauze aan de slag met de techniek rondom het 'ei', na de pauze doen de leerlingen proefjes met magneten, bouwen en elektriciteit.
De leerlingen van g
roep 5 t/m 8 onderzoeken voor de pauze het thema 'lucht'. Na de pauze kunnen ze 2 workshops kiezen uit: construeren, elektriciteit of scheikunde. De laatste workshop wordt gegeven door een docent van CSG Dingstede, Johanna van der Wal.

Welkom
Ivan en Anne zijn bij ons op school gekomen. Wij heten de kinderen en hun ouders van harte welkom. We wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons.


Avondvierdaagse 29 mei t/m 1 juni
Vanaf maandagavond 29 mei lopen leerlingen van onze school mee met de avondvierdaagse in Meppel.
De Oudervereniging informeert u hierover middels een brief die u vandaag in uw mailbox kunt verwachten.

Schaduwdoek iets later
Het plaatsen van het schaduwdoek loopt wat vertraging op, doordat de goede materialen niet op tijd voorhanden zijn. Het is belangrijk dat het doek stevig staat, dus even geduld nog. Maar het gaat goed komen.

Studiedag en Pinkstervakantie
Traditiegetrouw sluiten we de week van de avondvierdaagse af met een studiedag en zijn de leerlingen op vrijdag 2 juni vrij. Daarna volgt Pinsteren en de Pinstervakantie. We hebben hiervoor gekozen, omdat we dit jaar laat zomervakantie hebben (de periode van de meivakantie tot de zomervakantie was anders wel erg lang).
Dat betekent dat de leerlingen vrij zijn van vrijdag 2 juni t/m zondag 11 juni.

Reminder vragenlijst sociale veiligheid
Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen met het verzoek de vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden in te vullen. Als veel ouders de vragenlijst invullen, worden de resutlaten betrouwbaarder en kunnen we meer doen met de uitkomsten. Daarom een herhaald verzoek om de vragenlijst in te vullen.

VakantieBieb-App
Kinderen die tijdens de zomervakantie blijven lezen, vallen niet terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat.
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload. Er zijn leuke jeugd-ebooks te vinden voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 

Groepsindeling en inzet leerkrachten
Gisteravond heeft de MR instemming verleend aan de groepsindeling en inzet van de leerkrachten in de groepen, waarmee we in het nieuwe schooljaar gaan starten.
Wanneer het aantal kleuters blijft toenemen, kan de bemensing van de groepen 1-2 nog wat wijzigen. Deze veranderingen zullen we zo beperkt mogelijk houden.
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1-2A Jacoline Jacoline Jacoline Janneke Janneke
1-2B Janneke Janneke Irma Irma Irma
3-4 Mariëlle Mariëlle Janneke Mariëlle Mariëlle
5-6 Mariska Mariska Mariska Jillian Jillian
7-8 Karina Karina Karina Karina Karina
 Ardi mist u in het bovenstaande plaatje. Door haar gezondheidstoestand kan Ardi niet meer 'gewoon' als leerkracht terugkeren voor de groep. Zij is daarom met een traject gestart om uit te zoeken welke arbeidsmogelijkheden ze heeft (binnen en buiten het onderwijs). 


Overige informatie

WoMi Running van Meppel Actief
Op woensdagmiddag 28 juni a.s. is er een WoMi Running voor leerlingen van groep 3 t/m 8, van 13-16 uur op Sprotpark Ezinge.
Groep 3 t/m 6 lopen 60 meter, 200 meter en 1000 meter.
Groep 7 en 8 lopen 60 meter, 400 meter en 2000 meter.
Dit is een v
oorbereiding op de Meppel City Kids Run op 17 september 2017. 
Deelname is gratis.
 Aanmelden is verplicht. Er is beperkt ruimt:e vol = vol.
 Aanmelden kan tot 21 juni via onderstaande link: http://wqd.nl/BEh1.

Kaboutersport voor groep 1-2

Sportteam Meppel Actief start met een pilot kaboutersport voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Wij krijgen vaak de vraag of er ook iets is voor deze doelgroep.
Het eerste blok bestaat uit 5 lessen die op de maandag van 16.15 tot 17.00 in sporthal Ezinge wordt gegeven. Het 1e moment is op maandag 12 juni.
Let op: aanmelden is verplicht en er zijn 20 plekken beschikbaar!
Kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen aangemeld worden via de volgende link:
https://goo.gl/forms/FkiFKuH3zRXq7Grv1.

DAKAJAM
Ook dit jaar wordt weer een Dakajam-kamp georganiseerd voor kinderen van 5 t/m 12 jaar in de week van 21 t/m 25 augustus. De brief met het aanmeldingsformulier vindt u in de tas van uw kind.