Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 17 mei 2017.
Kijken bij de gymles van uw kind(eren)!
Op dinsdagmiddag 30 mei en op donderdagmiddag 1 juni houdt meester Michiel open les. Ouders zijn welkom om te komen kijken bij de gymles van hun kind(eren).
Groep 2 gymt op dinsdagmiddag van ongeveer 12.45-13.35 uur
Groep 5-6 gymt op dinsddagmiddag van ongeveer 13.35-14.30 uur

Groep 3-4 gymt op donderdagmiddag van ongeveer 12.45-13.35 uur
Groep 7-8 gymt op donderdagmiddag van ongeveer 13.35-14.30 uur (groep 7-8 gaat zelfstandig naar huis).

NB Ouders van groep 5-6 kunnen direct hun kind na de gymles direct mee naar huis nemen. Kinderen van wie de ouders er niet zijn, komen deze dinsdagmiddag om 14.45 uur op school terug, omdat meester Michiel iets meer tijd nodig heeft voor de ouders die kijken. Hij neemt deze leerlingen mee terug naar school, waardoor zij wat later terug zijn.

Opening Klimavontuur Meppel
Vanmiddag om 15.30 uur vindt de officiële opening van het klimpark door leerlingen van onze school plaats. U vindt het klimpark bij Bad Hesselingen.

Vragenlijst sociale veiligheid
Vandaag heeft uw kind een envelop meegekregen met daarin een brief over de vragenlijst over sociale veiligheid.
Om de twee jaar vragen wij u als ouders deze vragenlijst in te vullen. Het is voor ons als school belangrijk om te weten hoe veilig uw kind zich op school voelt. In groep 5 t/m 8 krijgen ook de leerlingen zelf een vragenlijst om te beantwoorden. Zo krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van de sociale veiligheid op onze school.
Daarnaast vraagt ook de Onderwijsinspectie ons deze vragenlijst af te nemen en de uitslag aan hun door te geven.
We hopen dat alle ouders deze vragenlijst willen invullen. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

Welkom
Mats is bij ons op school begonnen. Wij heten hem en zijn ouders van harte welkom op onze school en wensen hen een fijne en leerzame tijd.

Schaduw op het plein
Op woensdagmiddag 24 mei worden de vier palen voor het schaduwdoek geplaatst. De week erop komt het schduwdoek erin. Dan kunnen de leerlingen in de schduw in de zandbak spelen.
De school blijft daarnaast met de gemeente in gesprek over verdere maatregelen voor meer groen en meer schaduw op het plein.

Lang weekend vrij
Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag en is de school gesloten. Ook vrijdag 26 mei zijn we dicht.

Kind in de klas brengen
In de loop van het schooljaar hebben we ouders  van leerlingen in groep 3 t/m 8 verzocht hun kind niet meer in de klas te brengen, maar beneden afscheid te nemen. De redenen daarvoor waren dat ouders niet op tijd uit het lokaal vertrokken en bleven staan praten, vaak met elkaar. Daardoor ontstaat er geen rust in de groepen en dat is nodig om goed de lesdag te kunnen starten.
We hebben beloofd dat we deze maatregel in het team zouden evalueren en erop terug zouden komen.
In het team missen we het korte contact met ouders boven in de klas. Leerkrachten blijven nu vaak langer beneden in de gang om ouders even te kunnen spreken, maar daardoor zijn de leerlingen alleen boven in het lokaal. Dat is niet prettig.
Daarom willen we na de Pinstervakantie, vanaf maandag 12 juni, ouders weer de gelegenheid bieden hun kind in de klas te brengen. We vragen u daarbij wel dringend om niet te blijven hangen in het lokaal (vanwege de drukte) en voor half 9 uit de klas te zijn. 
Aan het einde van het jaar evalueren we opnieuw hoe dit verloopt, om te bepalen hoe we hier volgend schooljaar mee omgaan.

Betrokken ouders
Afgelopen week hebben ouders en leerkrachten genoten van de portfoliogesprekken met de kinderen. Het is mooi om te zien hoe elk kind kan vertellen over zijn/haar eigen ontwikkeling. Betrokken ouders zijn daarbij van groot belang.
Uit onderzoek blijkt dat, wanneer ouders betrokken zijn bij het leren en bij school, hun kinderen betere resultaten behalen. Betrokkenheid kent verschillende vormen: interesse tonen in school, vragen naar de schooldag, je kind helpen met oefenen, informatie van school lezen of meedoen en meehelpen bij activiteiten op school. Zo kan elke ouder een betrokken ouder zijn.