Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 19 april 2017.
Welkom
Bo en Stella zijn bij ons op school gekomen. Van harte welkom! Wij hopen dat jullie en jullie ouders een fijne en leerzame tijd bij ons op school hebben.

Eindtoets groep 8
Op dinsdag en woensdag hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Wij gebruiken op school de IEP-toets. De leerlingen hebben heel hard gewerkt. In mei verwachten we de uitslag van de toets.

Themaviering groep 3-4
Donderdag 20 april hebben we samen een themaviering in de theaterzaal. Deze wordt verzorgd door groep 3-4. De ouders van de leerlingen van deze groep zijn van harte welkom bij de viering. We starten om 10.50 uur, zodat ook de peuters van de peuterspeelzaal kunnen aansluiten.

Koningsspelen 21 april
Op vrijdag 21 april doen we mee aan de koningsspelen. De kinderen worden gewoon om half 9 op school verwacht. We starten zoals elk jaar met het koningsontbijt. Daarna waaieren de groepen uit, elk naar hun eigen activiteiten (daarover hebt u per mail informatie ontvangen). 
De leerlingen van groep 4 en 5 zijn op deze vrijdagmiddag vrij (groep 1, 2 en 3 net als altijd ook).

Nieuw thema Hemel en aarde
Na de meivakantie starten we met een nieuw thema binnen onze lessen godsdiesnt-levensbeschouwing, namelijk GROEI.
In veel religieuze tradities bestaan feesten en rituelen die te maken hebben met de kracht van de natuur. In de lessen wordt aandacht besteed aan de wonderlijke kracht van de natuur.
Als je ouder wordt, kijk je anders naar de wereld en kijken mensen anders naar jou. Je houdt je met andere dingen bezig, mensen verwachten iets anders van je dan toen je jonger was. Bij ons op school helpen oudere leerlingen jongere kinderen bijvoorbeeld met lezen of bij het buiten spelen.
In de lessen realiseren de leerlingen zich dat ze groeien en ndoigen we ze uit hierover na te denken. Voor alle groepen zijn er lessen over overgangsrituelen, bijvoorbeeld het vormsel in de katholieke traditie. Maar er is ook aandacht voor een hindoeïstisch en indiaans ritueel.

Meivakantie en vrije dagen in mei
Van 24 t/m 28 april hebben de kinderen meivakantie. De school is gesloten.
Op 5 mei is het bevrijdingsdag en zijn de leerlingen vrij.
Op 25 mei is het Hemelvaartsdag. Deze donderdag en vrijdag 26 mei zijn de leerlingen vrij.

Studiereis naar Canada
Van 29 april t/m 6 mei maken Ilse en Hélène een studiereis naar Ontario in Canada. in Canada wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs. Er wordt gewerkt aan betrokkenheid op alle niveaus: leerling, ouders, leerrkacht, bestuur en ministerie van Onderwijs, zodat iedereen met dezlefde doelen voor ogen werkt en ook samen optrekt voor de beste ontwikkeling van elk kind.
Tijdens haar afwezigheid zal Hélène haar e-mails wel lezen en zo mogelijk beantwoorden, maar door het tijdsverschil met Canada kan er enige vertraging optreden.


Overige informatie

Meppel City Swim
De City Swim Meppel is voor kinderen vanaf 8 jaar op 11 juni, van 13.30 tot 14.30 uur. Meer informatie is te vinden op www.cityswimmeppel.nl. Kosten voor deelname bedragen €2,50 voor kinderen.

Dolfje Weerwolfje Week
Van 22 t/m 30 april 2017 vindt de Dolfje Weerwolfje Week plaats. Vier jij dit feest mee?
Het themaboek is Weerwolfbende:

"Het is een duistere, donkere nacht. 
‘Pas op, Dolfje,’ zegt opa weerwolf. 
‘Er zijn… wezens op pad.’ 
Dolfje heeft ze ook gezien: enge 
schaduwen met scherpe oren. 
Er wordt gegromd, gegrinnikt. 
En er gebeuren meer vreemde dingen. 
Wat doet mevrouw Krijtjes in haar tuin 
met haar gietertje en rare plantjes? 
En wat is er met sommige klasgenootjes 
van Dolfje, die doodmoe zijn, de dag na volle maan?"

Dit boek kost tijdens de Dolfje Weerwolfje Week slechts € 10,-.