Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 22 maart 2017.

Welkom op school
Sofie is deze week in groep 1 gekomen. Wij heten haar en haar ouders van harte welkom en wensen hen een fijne tijd bij ons op school.

Daltontraject
Op dinsdag 4 april komt Annemarie Wenke in alle groepen meekijken met de leerkracht. Zij is onze begeleidster van het daltontraject dat we als team volgen. De leerkrachten krijgen adviezen en tips om de daltonwerkwijzen in hun groep te verbeteren. Mariska, onze daltoncoördinator loopt die dag met Annemarie mee.

Vergadering medezeggenschapsraad
Op dinsdag 28 maart komt de medezeggenschapsraad bijeen.

Nieuws vanuit de oudervereniging… 
Huh oudervereniging? Het heet toch ouderraad?
Tja in de volksmond heet het al jaren ouderraad. Echter, het woord ouderraad impliceert dat wij een adviesorgaan zijn. Dit zijn wij niet, we organiseren allerlei leuke activiteiten voor de kinderen (en ja, ook voor de juffen) bij bepaalde gelegenheden. 
Daarnaast zijn wij formeel gezien het bestuur van de oudervereniging waarvan elke ouder lid is. 
Wat verandert er dan nu? Helemaal niks, alleen heeft het beestje een andere naam. 
In januari hebben we afscheid genomen van Gerdie Dunnink; zij is met haar kids naar een andere school gegaan. Gelukkig kan ik met veel genoegen melden dat we twee nieuwe ouders in ons midden hebben, namelijk Marjoleine de Lange en Vicky Polak. 
Namens de oudervereniging, 
Maarten van den Berg

Palmpasen
Dit jaar vieren we Palmpasen op zondag 9 april in de Stephanuskerk.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 versieren op vrijdag 7 april op school een palmpasenstok.

Makkelijk Lezen
Sommige kinderen leren makkelijk en soepeltjes lezen en bij anderen duurt het wat langer voor ze het lezen echt onder de knie krijgen. Voor deze groep kinderen zijn er 'Makkelijk Lezen Boeken'. Dit zijn boeken voor alle leeftijden, die voor moeilijk lezers leuk zijn om te lezen. Daardoor krijgt elk kind plezier in lezen.
In de bibliotheek staan deze boeken bij het Makkelijk Lezen Plein. Neem eens een kijkje met uw kind.


Overige informatie

Voor fans van de boeken van De Grijze Jager
De boeken over De Grijze Jager van de schrijver John Flanagan zijn zeer populair. In 2017 is het 10 jaar geleden dat het eerste boek van De Grijze Jager in het Nederlands verscheen.
Op 3 en 4 juni is het Grijze Jagerdag in het Archeon in Alphen aan de Rijn. Daarbij zal ook de schrijver John Flanagan aanwezig zijn.
Kijk op http://www.degrijzejager.nl/grijzejager/blog/de-grijze-jager-10-jaar-in-nederland-en-belgie/ voor meer informatie.

Discozwemmen Bad Hesselingen
Op zaterdag 1 april is er weer discozwemmen in Bad Hesselingen van 19.00-21.20 uur. Op school zijn kortingsbonnen uitgedeeld en deze zijn ook te downloaden van de website van Bad Hesselingen.