Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 15 maart 2017.
Grote rekendag 22 maart
Op woensdag 22 maart doen we mee aan de landelijke Grote Rekendag. Het thema is dit jaar 'Meten, bewegen en construeren'. In groep 1 t/m groep 8 gaan we er mee aan de slag (groep 3-4 heeft eerst een voorstelling vanuit het cultuurmenu van Scala, maar sluit later in de ochtend ook aan).
De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe handig en leuk het  is om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar!
We starten de Grote Rekendag met een gezamenlijke opening buiten op het schoolplein (als het weer het toelaat).

Geen ouders in groep 3 t/m 8
Enige tijd geleden hebben we de ouders van de leerlingen in groep 3 t/m 8 gevraagd om buiten of beneden aan de trap afscheid te nemen van hun kind(eren). De reden daarvoor was dat veel ouders (te) lang in de klas van hun kind bleven praten. Niet zozeer met hun eigen kind, maar met andere ouders. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de leerkracht bleven ouders in de klas staan. 
Leerlingen hebben aan het begin van de dag even tijd nodig om rustig te gaan zitten, een boekje te lezen en om te schakelen naar school en leren. Het is fijn om dat in alle rust te kunnen doen.
Helaas komen er de laatste tijd steeds vaker ouders mee naar boven en ook in de klassen. Soms gaat een ouder naar boven, omdat hij/zij andere activiteiten (luizen pluizen, 3D-printer, post van de OR, etc) heeft. Daar is dus een reden voor. 
Wij vragen u om buiten of beneden aan de trap afscheid te nemen van uw zoon/dochter en niet voor/om 8.30 uur mee naar de klas te gaan. Wilt de leerkracht iets zeggen of vragen, dan kunt u haar tot 8.20 uur vinden in het kleuterlokaal van groep 1. Het team drinkt juist beneden koffie, zodat u ons makkelijk kunt benaderen. 
Om 14.30 uur bent u altijd van harte welkom om binnen te lopen, in de klas te kijken, vragen te stellen of iets te vertellen.

Dalton ontwikkeling
We blijven als team bezig met het verdiepen van onze dalton-werkwijzen. Vorige week tijdens de daltondag heeft u een kijkje in de groep(en) van uw kind(eren) kunnen nemen.
Deze week heeft onze daltoncoördinator, juf Mariska, in alle groepen bij de leerkrachten gekeken aan de hand van een kijkwijzer. Zij geeft de leerkrachten feedback op hun aanpak en coacht hun bij de dalton-ontwikkeling.
Zo groeien we samen naar een mooie doorgaande lijn voor alle 5 de kernwaarden van dalton: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april doen we mee aan de Koningsspelen. Dat doen we op verschillende manieren:
* groep 1-2 doet spelletjes op school
* groep 3, 4 en 5 gaat naar Bad Hesselingen voor activiteiten bij het zwembad
* groep 6, 7 en 8 gaat naar het sportveld Ezinge.
De activiteiten bij Bad Hesselingen voor groep 3, 4 en 5 duren tot ongeveer kwart voor 12. De leerlingen komen dan samen weer naar school. Groep 4 en 5 is die middag ook vrij, evenals groep 1, 2 en 3 (zij zijn op vrijdagmiddag altijd vrij)
Nadere informatie over alle activiteiten volgt binnenkort.


Overige informatie

Volleybal 
Op drie vrijdagmiddagen in maart/april 2017 organiseert volleybalvereniging Meppel AZ kennismakingstrainingen volleybal voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool in sporthal ‘t Erf.  Kinderen kunnen zich aanmelden via deze link (https://goo.gl/forms/o3jZBSKBhygInB1u2). Aanmelden is verplicht en deelname is gratis.