Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 1 maart 2017.
Woensdag 8 maart Daltondag
Op woensdagochtend 8 maart bent u welkom op school om in de groep van uw kind(eren) te kijken in het kader van de Daltondag. Zo krijgt u een beeld van wat de daltonwerkwijze in de praktijk inhoudt. U ziet de kinderen aan het werk in de groep: ze krijgen instructie, ze werken zelfstandig of ze werken samen. U ziet het plannen (planbord, de dag-/weekplanning), hoe kinderen werken met eigen leerdoelen vanuit Snappet en hoe ze reflecteren
Er kan een beperkt aantal ouders tegelijk in één groep kijken (anders wordt het te vol in de klas), zodat u een goed beeld krijgt van wat er gebeurt in de groep.
Er zijn drie tijdsblokken op deze ochtend, waarop u per blok voor een bepaalde groep kunt intekenen. Om alle ouders de kans te geven in een groep te kijken, kunt u voor 1 blok in een groep intekenen De tijdsblokken zijn als volgt:
*  8.45-9.30 uur
*  9.30-10.15 uur
* 10.30-11.15 uur
Bij elk lokaal hangt een intekenlijst waarop u bij een tijdsblok kunt intekenen. Er kunnen 7 personen per tijdsblok kijken. 
U krijgt deze informatie ook op papier: de oudste kinderen hebben een brief in hun tas.

Carnaval
We kijken terug op een geslaagd carnavalsfeest. Een nieuwe traditie voor deze school is geboren. Volgend jaar weer!

Luizencontrole
Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Zo ook afgelopen maandag. We zijn gelukkig bijna luisvrij!

Lezen en voorlezen
In onze maatschappij kan je niet meer zonder lezen. Mensen die niet kunnen lezen zijn steeds vaker afgesloten van informatie. Ze hebben moeite met formulieren invullen, maar ook met een recept of een handleiding lezen. Ook alle digitale informatie vraagt om lezen.
Lezen is daarom een speerpunt in ons onderwijs. Alle kinderen gaan als goede lezers van school is ons doel. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat kinderen plezier hebben in lezen.
We hebben in groep 5 t/m 8 een klein onderzoekje gedaan naar leesplezier, lezen en voorlezen. Daaruit blijkt dat 99% van de kinderen van lezen houdt. Dat is heel fijn!
Betrokkenheid van ouders bij het lezen is voor kinderen erg fijn. Als kinderen jong zijn, lezen ouders vaak voor. Zodra kinderen kunnen lezen, stoppen ouders met voorlezen. En dat is jammer. 
Ook uit ons leesonderzoekje in groep 5 t/m 8 blijkt dat meer dan 90% van de kinderen nooit wordt voorgelezen thuis.
Ouders kunnen hun kind een boek voorlezen dat eigenlijk nog iets te moeilijk is voor het kind om zelf te lezen. Dat is leuk en ook gezellig om te doen en het kind leert ervan. Bovendien laat je als ouder zien dat je lezen zelf ook leuk en belangrijk vindt.

Onderzoek schoolplein
Sinds begin januari zijn de leerlingen van de 3 Technasiuklassen van Dingstede bezig om te onderzoeken hoe we meer schaduw zouden kunnen aanbrengen op ons schoolplein. In de komende weken gaan ze hun onderzoeken uitwerken in concrete oplossingen en een voorstel voor de oplossing. Dit doen ze in groepjes.
Op 28 maart presenteren alle leerlingen hun voorstel. Daaruit worden 6 oplossingen geselecteerd.
Uit deze 6 voorstellen wordt door een jury het winnende voorstel geselecteerd op vrijdagmiddag 31 maart. In de jury zit in ieder geval een wethouder van de gemeente Meppel en een vertegenwoordiger vanuit waterschap Drents Overijsselse Delta (de opdrachtgever voor dit onderzoek door het Technasium).


Overige Informatie

Speel-o-theek
Speel-o-theek de Boemerang orgniseert op zaterdag 18 maart van 11.00-12.30 uur een verkoop van speelgoed, dat zij niet meer uitlenen.