Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 25 januari 2017.
Themaviering groep 7-8
Maandag 30 januari verzorgt groep 7-8 de themaviering. Ouders van leerlingen van deze groep zijn daarbij van harte uitgenodigd. We starten rond 10.50 uur in de theaterzaal.

MR-vergadering
Dinsdagavond 31 januari vergadert de medezeggenschapsraad.

8 februari studiedag
Op woensdag 8 februari is een studiedag voor het team, we gaan weer verder met de verdieping van dalton voor onze school. De leerlingen zijn die dag vrij.

Afscheid juf Richëlle
Op donderdagmiddag 9 februari nemen we afscheid van juf Richëlle. Zij heeft 10 jaar les gegeven op onze school en was ook intern begeleider. Veel ouders hebben in de loop der jaren op een of andere manier contact met haar gehad. Daarom willen we ouders en oud-leerlingen de gelegenheid geven afscheid van haar te nemen op 9 februari tussen 16.30 en 17.30 uur. 

Parkeren bij school
Opnieuw vragen we aandacht voor het parkeergedrag van ouders bij het brengen en halen van de kinderen. 
Bij de school is een 'Kiss & Ride'-strook gemaakt. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staat goed uitgelegd wat een Kiss & Ride-strook precies is en hoe die gebruikt wordt:

Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden. De wettelijke basis voor ‘Kiss & Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld dat het afzetten en ophalen van passagiers (Kiss & Ride) hieronder valt.

Aan de andere zijde van de ingang is geen Kiss & Ride strook; dat is een gewone stoep. Hier parkeren regelmatig ouders hun auto volledig op de stoep en gaan naar binnen met hun kind(eren). Parkeren op de stoep is verboden (de boete is 90 euro). 
Parkeren aan de overzijde van de weg is tot 9.00 uur gratis. Voor de veilgheid van alle kinderen is parkeren op de parkeerterreinen aan de overzijde van de Vledderstraat het allerbeste!


Overige Informatie

Drukkerijmuseum Meppel
In het Drukkerijmuseum is een expositie met kinderbijbelse voorstellingen in pop-up formaat. Er zijn exemplaren te zien vanaf de achttiende eeuw tot heden in verschillende talen. De rijk geïllustreerde Bijbelverhalen geven een fraai beeld  van de ontwikkeling in de wijze waarop men in de loop der tijd Bijbelkennis overdroeg. Daarnaast wordt er ook veel aandacht voor de hedendaagse methodes, die nauwer aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vanaf heden zijn verschillende afbeeldingen van de Ark van Noach in Pop – Up formaat te zien. Deze  Pop – Up voorstellingen hebben een bijzondere uitstraling en zorgen ervoor dat een bezoek aan de expositie veel kijkplezier oplevert. 
Het museum is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur.