Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 18 januari 2017.
Nationale voorleesdagen en poëzieweek
Op woensdag 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen en de poëzieweek. We openen deze dagen met alle kinderen samen in de theaterzaal. De dagen erna zijn er steeds verschillende lees- en dichtactiviteiten in alle groepen.
Een mooie aanleiding om ook u als ouders te vragen elke dag voor te lezen aan uw kind(eren) en te praten over mooie en leuke boeken. Boeken die u zelf vroeger als kind leuk vond om te lezen of te bekijken of mooie nieuwe boeken die u tegenkomt in de bibliotheek of de boekhandel.

Afscheid juf Richëlle
Op donderdagmiddag 9 februari nemen we afscheid van juf Richëlle. Zij heeft 10 jaar les gegeven op onze school en was ook intern begeleider. Veel ouders hebben in de loop der jaren op een of andere manier contact met haar gehad. Daarom willen we ouders en oud-leerlingen de gelegenheid geven afscheid van haar te nemen op 9 februari tussen 16.30 en 17.30 uur. 

Dalton op facebook: zelfstandigheid
Dalton kent 5 pijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. In de weken voor de kerstvakantie stond samenwerken centraal in de foto's/filmpjes op facebook over dalton.
De komende weken (tot de voorjaarsvakantie) staat zelfstandigheid centraal.
Wat betekent zelfstandigheid binnen dalton?
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling leert doelgericht werken aan een taak of een opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken als dat nodig is. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Op facebook brengen we zelfstandigheid en zelfstandig werken op verschillende manieren in beeld. Mochten de foto's/filmpjes vragen oproepen, dan kan het heel goed zijn om deze aan uw kind(eren) te stellen. U kunt daarna samen bij de leerkracht terecht met vragen.

Aanpak hitte en zon op het schoolplein
Nu het koud en winters is buiten lijkt de hitte en zon ver weg. Toch blijft de school bezig met het vinden van een oplossing voor het gebrek aan schaduw en de hitte op het plein tijdens de zomermaanden.
Hélène heeft contact gezocht met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap houdt zch namelijk bezig met het thema klimaatactieve stad, waarbij wateroverlast en hittestress horen. Het waterschap vond ons probleem zo interessant dat ze er een project van heeft gemaakt dat samen met de gemeeente Meppel uitgezet is bij de Techansiumklassen van Dingstede. Studenten van het Technasium van Dingstede gaan verschillende oplossingen bedenken voor het plein en deze oplossingen worden aan het einde van het 8 weken durende traject gepresenteerd. 

Nieuw thema Hemel en Aarde: stem
De komende weken staat het thema 'stem' centraal.
Iedereen heeft een stem, dat is niet zo bijzonder. Maar iedereen heeft een heel eigen stemgeluid en dat is wel uniek. Je stem hoort echt bij jou. In de lessen experimenteren de kinderen met hun stem en onderzoeken welke geluiden ze kunnen maken. Met je stem kun je veel gevoelens overdragen. Je kunt horen aan een stem hoe iemand zich voelt. 
Het is niet voor niets dat de stem in Bijbelverhalen regelmatig voorkomt. Denk aan de stem van profeten, die ze laten klinken om een boodschap van God door te geven. Of aan verhalen waarin mensen een stem van God horen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn stem wordt wel gehoord.


Overige informatie

Teken- en schilderles van juf Anneke
Op vrijdag 20 januari is juf Anneke afwezig. Op vrijdag 27 januari is ze er weer om teken - en schilderles te geven.

Meppel Actief: volleybaltoernooi
Namens volleybalvereniging Meppel AZ stuurt Meppel Actief de uitnodiging voor het Scholen Volleybaltoernooi 2017. Het toernooi wordt georganiseerd op maandag 20 februari 2017 (voor kinderen uit groep 3-4 en groep 5-6) en op dinsdag 21 februari 2017 (voor kinderen uit groep 7-8) in sporthal Koedijkslanden. De poster en aanmeldformulier voor het toernooi hangen op het prikbord.
Aanmelden kan door het inschrijfformulier te mailen naar manon_beijer@hotmail.com voor uiterlijk 6 februari 2017.

Meppel Actief: badmintontoerinooi
In februari 2017 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking met badmintonvereniging de Meppeler Meppers, de derde editie van het badminton toernooi Meppel Actief. Het toernooi vindt plaats op donderdag 23 februari 2017 in sporthal Koedijkslanden. 
Het badminton toernooi Meppel Actief 2017 is gericht op kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Het toernooi wordt afhankelijk van het aantal opgaven opgedeeld in twee categorieën, namelijk jongens/meisjes groep 5/6 en jongens/meisjes 7/8. 
Vanaf dit jaar wordt er gespeeld in vaste koppels en in twee categorieën. Van ieder elk koppel mag er maximaal 1 speler(ster) spelend badminton lid zijn.
Individuele kinderen kunnen zich ook aanmelden. Meppel Actief maakt van de individuele inschrijvingen koppels met maximaal 1 spelend badmintonlid per koppel, helaas kunnen wij geen garanties geven over het maken van een koppel. De spelers/koppels zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een reservespeler bij ziekte/afwezigheid op donderdag 23 februari 2017!
Deelnemers kunnen zich opgeven tot vrijdag 3 februari 2017, tot 12.00 uur (DEADLINE!). Aanmelden kan door te mailen naarlvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl.