Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 14 december 2016.
Welkom
Floris, Denzel en Liva zijn bij ons op school gekomen. Van harte welkom!
Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd bij ons.
 
Kerstviering woensdag 21 december 2016
Op woensdagavond 21 december vieren we om 18 uur samen kerst in de Stephanuskerk. We hebben dan een kerstviering voor kinderen en ouders. Ouders gaan in principe samen met hun kinderen rechtstreeks naar de kerk (voor de kinderen die meedoen in de kerstviering volgt apart informatie).
Na afloop van de viering staat er op school chocomel en glühwein met kerstbrood klaar voor een gezellig samen zijn.
Wij vragen u om u hiervoor aan te melden door de te mailen naar Hélène (directie@kbsdeplataan.nl) vóór 16 december, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en het aantal personen. Dan weten wij hoeveel kerstbrood en drinken we kunnen kopen.
 
Kerstevent Meppel 22 december
Op donderdagavond 22 december is het Kerstevent op de Grote Markt in Meppel, aanvang 19.30 uur.
We verzamelen vanaf 19.00 uur op het schoolplein. Elk kind neemt een lantaarntje of lampion mee (elk kind krijgt een led-waxinelichtje van school).
Vanaf 19.15 uur lopen kinderen samen met hun familieleden in een lichtjesoptocht naar het kerkplein. De kerstviering duurt tot 20.25 uur. Om 20.30 uur begint het miniconcert van de gospelband Trinity.
Ouders begeleiden zelf hun kinderen.
 
High tea in elke klas vrijdag 23 december
Op vrijdagochtend 23 december is er in elke groep een high tea in kerstsfeer.
Op de deur van elke klas hangen lijsten waarop u kunt intekenen om iets lekkers te maken voor de high tea.
Deze dag verwachten we alle leerlingen in kerstkleding op school.
Uiteraard hoeven de kinderen op deze ochtend geen eten en drinken mee voor 10 uur.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen wel, net als anders, een lunchpakket mee. Groep 1, 2 en 3 zijn zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag vrij.
 
Bericht van de Schooladviescommissie (SAC)
Op maandagavond 28 november is de SAC weer bij elkaar geweest.
Hélène heeft ons gevraagd om mee te denken over hoe school ouders op leuke en duidelijke wijze kan informeren over en betrekken bij het Daltononderwijs (achtergrond, ontwikkelingen, hoe zie je Dalton terug in dagelijkse lessen). In de nieuwsbrief van 30 november heb je hier al een uiting van kunnen zien.
Hoe bevalt het werken met tablets in groep 4 t/m 8 voor kinderen en leerkrachten hebben wij gevraagd aan Helene. Niet alles wordt op de tablet gedaan, we blijven schrijven met pen! Voordelen die kinderen aangeven zijn: ik weet zelf hoe ver ik ben en ik weet direct of ik iets goed of fout heb gedaan. Leerkrachten ervaren beter inzicht in wat het kind wel/niet kan en waar hij/zij dus minder of meer tijd aan kan besteden. Ook is er input voor het groepsplan. Een nadeel wat de kinderen ervaren is dat het licht (tl) in het beeld schijnt en daardoor houden ze de tablet liever wat recht op. Houders voor de tablets zijn getest maar niet als handig ervaren en worden dus niet ingezet.
Ook het Sinterklaasfeest is besproken. De SAC heeft er vertrouwen in dat school een mooi feest organiseert voor de kinderen. Communicatie tussen directie, Ouderraad, SAC en MR wordt in januari besproken door de voorzitters en directie, met als doel de afstemming te verbeteren.
Als laatste is gesproken over het signaleren en vaststellen van de onderwijsbehoefte van hoog-intelligente en hoogbegaafde kinderen. Catent is hier beleid voor aan het ontwikkelen en daar zal de school bij aanhaken (denk aan cursussen voor leerkrachten) tot die tijd is hier uiteraard ook aandacht voor. Leerkracht en ouders die iets signaleren gaan in gesprek met elkaar om maatwerk te bieden naar de behoefte van het kind.
 
Ranglijsten van scholen
Op gezette tijden verschijnen er ranglijstjes van schoolprestaties in de media. Of het nu gaat om een ranglijst van landen, zoals PISA of TIMMS, of van scholen binnen een gemeente, zoals van RTL, het is meestal onduidelijk wat er nu eigenlijk vergeleken wordt.
Oppervlakkig gezien gaat het om leerresultaten, scores op taal of rekentoetsen. Niet zichtbaar is hoe die toetsen zijn afgenomen, hoe hard er vooraf op een toets geoefend is én, heel essentieel, of de toets eigenlijk wel meet wat belangrijk is voor een kind om te leren.
Bij leren, bij ontwikkelen en groeien gaat het altijd om het hele kind. Niet alleen om wat het leert, maar ook om hoe het leert en hoe het zelf dat leren beleeft. Dat hoef ik u als ouders eigenlijk niet te vertellen. In alle gesprekken met ouders komt steevast naar voren dat het zo belangrijk is hoe het kind in zijn vel zit en dat we als school kijken naar alle aspecten van de leerling. Daar hoort uiteraard bij dat kinderen goed leren lezen, rekenen, schrijven, etc. Maar ook dat kinderen zelfstandig worden, problemen leren oplossen, leren nadenken over zichzelf en de ander. Ook die dingen zijn van grote waarde, alleen niet meetbaar. Die worden dus niet meegenomen in zo’n ranglijstje.
KBS De Plataan heeft een goede beoordeling gekregen van de Onderwijsinspectie in juli van dit jaar. Wij hebben het onderwijs goed voor elkaar. Bovendien staat er een team met oog en hart voor elk kind. Kortom, een school om trots op te zijn!
 
 
Overige informatie
 
16 en 23 december geen Teken- en schilderles Anneke Smit
Op vrijdagmiddag 16 en 23 december is er geen teken- en schilderles in verband met afwezigheid van juf Anneke en de start van de kerstvakantie.
 
Kindje Wiegen 25 december in de Stephanuskerk
Op Eerste Kerstdag zullen jongeren die een binding hebben met de St. Stephanuskerk vanuit hun studieadressen naar Meppel komen om het kerstverhaal op hun eigen wijze te spelen en te zingen. Zij worden geholpen door de kinderen van het kinderkoor De Stephannootjes. 
Kindje Wiegen is een musical voor de allerkleinsten en toch geschikt voor alle leeftijden. 
Plaats: St. Stephanuskerk, Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30
Aanvang: 14.30 uur.
Om ongeveer 15.15 uur is het verhaal verteld en kan ieder nog de kerststal bekijken en een kaarsje opsteken. Om de kosten te drukken zal er na afloop een deurcollecte gehouden worden.
Verdere info is te vinden op www.rkkerkmeppel.nl/kindjewiegen.html
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017
Aan alle ouders met kinderen waarvan wij denken dat zij in aanmerking komen voor de Eerste Heilige Communie 2017 en in onze administratie bekend zijn, is inmiddels een aanmeldingsbrief gestuurd.
Daarin staat ook de uitnodiging voor de informatieavond op woensdag 11 januari 2017 om 20.00 uur aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan 30 te Meppel.
Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen en heeft u wel belangstelling en zit uw kind in groep 4 of hoger, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Betsie van Dam: 0522-256047 of per mail: vandam-kinds@home.nl en u ontvangt de aanmeldingsbrief alsnog.
Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2017 uiterlijk 22-12-2016.
De viering van de Eerste Heilige Communie zal zijn op zondag 14-05-2017.
 
Disco zwemmen in Bad Hesselingen
Volgende week zaterdag, 17 december, is de laatste Swimming Disco dit jaar bij Bad Hesselingen. U kunt een kortingsbon downloaden van de website van het zwembad. Deze is ook op school aan de leerlingen uitgedeeld.
 
Meppel Actief: waterpolotoernooi
De 2e editie van het waterpolotoernooi vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari 2017 in Bad Hesselingen. Het waterpolo toernooi is gericht op kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel.
Het toernooi wordt opgedeeld in drie categorieën, namelijk
  • jongens/meisjes groep 3-4 (minimaal 7 en maximaal 10 spelers)
  • jongens/meisjes groep 5-6 (minimaal 5 en maximaal 8 spelers)
  • jongens/meisjes groep 7-8 (minimaal 5 en maximaal 8 spelers)
Voor deelname is een A + B diploma aanbevolen. Bij kinderen uit groep 5 t/m 8 is het zelfs verplicht! Bij opgave willen wij per deelnemer geregistreerd hebben over welke zwemdiploma’s desbetreffende deelnemer beschikt. Een leider per team is VERPLICHT!
Teams kunnen zich opgeven tot dinsdag 10 januari 2017 tot 12.00 uur. Aanmelden kan door het inschrijfformulier (via juf Hélène) in te vullen.
Mocht u niet voldoende aanmeldingen hebben om een team samen te stellen, maar wel een aantal enthousiaste kinderen hebben, dan kan er eventueel in overleg met Meppel Actief een mixteam worden samengesteld.
Een week voorafgaande aan het toernooi worden wedstrijdschema’s, regels en overige informatie naar de deelnemende teams verstuurd.