Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 9 november 2016.
Verlenging Daltoncertificaat met 2 jaar
Afgelopen donderdag was de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging bij ons op bezoek. Na 5 jaar komen zij op school langs om te kijken of het daltoncertificaat ingetrokken dient te worden of verlengd kan worden. Dit verlengen kan met 2 of met 5 jaar.
Het advies van de visitatiecommissie is geworden: verlengen met 2 jaar.
De school is op daltongebied bezig met een goede ontwikkeling; op veel gebieden, zoals zelfstandig werken, zelf plannen, samen werken, reflecteren is de school bezig met betere werkwijzen te ontwikkelen. Ook de doorgaande lijn in alle groepen wordt verbeterd.
De visitatiecommissie was verheugd dat we gestart zijn met een daltontraject onder begeleiding van Annemarie Wenke. Woensdag 16 november is de volgende trainingsbijeenkomst  en gaan we vol enthousiasme verder.
 
Versier-ouders gezocht!
Op vrijdagochtend 11 november wordt de school in sinterklaassferen gebracht. Wilt u hierbij helpen, dan verwacht de sinterklaaswerkgroep u om 8.30 uur boven bij de teamkamer. Alle spullen zullen daar klaar staan.
 
Voortgangsgesprek plannen
Op dinsdagmiddag 22 november en donderdagavond 24 november zijn de voortgangsgesprekken. U kunt zelf uw gesprek plannen met de leerkracht via www.schoolgesprek.nl.
U vult de voornaam van uw kind in en uw inlogcode is uw postcode + huisnummer.
Inplannen kan vanaf 12 november 9.00 uur
(voor gezinnen met 3 of meer kinderen op onze school vanaf 11 november 16.00 uur).
Het inplannen sluit op 18 november om 16.00 uur.
 
Lampion bewaren!
In alle groepen is er deze week een lampion geknutseld. Verzoek aan alle kinderen om hun lampion na 11 november te bewaren en weer mee naar school te nemen. Deze komen op 22 december weer van pas als we in een lichtjesoptocht naar de Grote Markt lopen voor het Kerstevent (zie hieronder).
 
Kerstevent Meppel
Op 22 december a.s. organiseren 8 basisscholen, waaronder KBS De Plataan, samen een kerstevent op de Grote Markt in Meppel. Dit event begint om 19.30 uur en wordt voorafgegaan door een lichtjesoptocht richting het Kerkplein. Daarbij lopen kinderen en ouders vanaf hun school (bij de Plataan) of vanaf een plek aan de rand van de binnenstad (bij andere scholen) met een lichtje/lampion naar de Grote Markt.
Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.
 
Advertentie in de Speciale Kerstevent Meppel bijlage bij de Nieuwe Meppeler
In de aanloop naar het kerstevent is er een speciale bijlage van de Nieuwe Meppeler met materiaal voor alle deelnemende  scholen en diverse instanties in Meppel.
Verspreiding: 14 december 2016
Verspreidingsgebied: Meppel, Nijeveen, Wanneperveen, Rogat, De Wijk en de Schiphorst (ruim 17.000 exemplaren), verspreiding via leerlingen basisonderwijs Meppel (2.000 stuks) en verspreiding via de kerken van Meppel (1.500 stuks).
Dit betekent dat uw advertentie in ieder geval onder ogen komt van 60% van alle gezinnen in Meppel.
Vraag is of uw bedrijf/onderneming een advertentie wil plaatsen in deze Kerstbijlage. De kosten daarvan zijn:
1 pagina € 850  
½ pagina € 450 liggend en staand
¼ pagina € 250 liggend en staand
 pagina € 150 liggend en staand
 
Mocht hiervoor belangstelling hebben of meer informatie hierover willen, neem dan contact op met Hélène
 
Directeur afwezig
Hélène ondergaat een kleine ingreep om de neusholte te vergroten en zal daardoor ong. een week niet op school aanwezig zijn. Uw mail zal wel worden gelezen, maar wellicht wat later beantwoord worden. We vragen daarvoor uw begrip.
 
Muziek
Een aantal leerkrachten van onze school volgt een training Muziek. Deze training is onderdeel van ons traject vanuit de Muziekimpuls (een subsidieregeling vanuit de overheid om het muziekonderwijs te stimuleren). Afgelopen maandag was de eerste les. In alle groepen zijn nu boomwhackers. De muziekdocent van de cursus zal ook muzieklessen in de alle groepen komen verzorgen in de komende tijd.
 

Overige informatie
 
Prijsuitreiking pompoenwedstrijd
Na een succesvolle zonnebloemactie in 2015 is afgelopen jaar een pompoenwedstrijd gehouden onder alle basisscholen in Meppel die in het scholennetwerk Meppel van IVN zitten. Op twee zaterdagen in de maand september zijn veel kinderen van de scholen bij de Welkoop in Meppel geweest om hun pompoen te laten wegen.
Op woensdagmiddag 23 november zal om 14.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden bij de Welkoop, Zomerdijk 1a, 7942 JR  in Meppel.
 
Basketbaltoernooi
Ieder jaar organiseert Red Giants het Kerst scholierentoernooi. Leerlingen worden van harte uitgenodigd om met een team deel te nemen aan het 7e  David Cup Toernooi op woensdag 4-1-2017 in Sporthal Ezinge.
Er zal gespeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën afhankelijk  van het aantal inschrijvingen per leeftijdscategorie. De teams mogen bestaan uit meisjes, jongens of een gemengd team. Een team bestaat uit maximaal 6 spelers, maar in het veld staan er drie, m.a.w. we spelen drie tegen drie en je mag wisselen.
Red Giants verzorgt alles rondom de wedstrijden zoals fluiten etc. Verder zullen er diverse trainers en coaches, spelers rondlopen op het toernooi die de kinderen tips geven en daar waar nodig is helpen om het spel nog beter onder de knie te krijgen.
 
Trefbaltoernooi
In de kerstvakantie 2016 organiseert sportteam Meppel Actief het Trefbaltoernooi 2016!
Sinds dit jaar word het trefbaltoernooi verdeeld over 2 dagen: kinderen uit de groepen 5/6 (gemengde teams) spelen op dinsdag 27 december 2016, kinderen uit de groepen 7/8  (gemengde teams) spelen op woensdag 28 december 2016 in sporthal Koedijkslanden.
Aan de hand van het aantal opgaven (per categorie) worden de wedstrijdschema’s samengesteld. Ieder team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 spelers. Binnen elk team moeten minimaal 2 meisjes aanwezig zijn. Teams kunnen zich opgeven tot donderdag 1 december 2016 tot 12.00 uur. Aanmelden kan door het inschrijfformulier (op te vragen bij juf Hélène) in te vullen.