Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 12 oktober 2016.
Kinderboekenweek
Op vrijdagochtend 14 oktober komt “Jouw Buzz” onze school bezoeken. Jouw Buzz is een grote vrachtwagen die is ingericht met laptops, presentatieschermen, een 3d-printer. Het is een rijdend leslokaal en mobiel digitaal laboratorium. De groepen 1 t/m 6 krijgen deze ochtend om beurten een uur les in de Jouw Buzz. Voor meer informatie kunt u kijken op http://jouw.buzz/.
Op vrijdagmiddag 14 oktober houden we de voorleeswedstrijd voor leerlingen uit groep 7-8 in de bibliotheek. Wie wordt de winnaar van onze school?
 
Herfstvakantie
Van 17 t/m 21 oktober is het herfstvakantie en zijn de leerlingen vrij.
 
Wijziging start van de dag voor groep 3 t/m 8
In de Info van vorige week is uitgelegd dat we op een andere manier de dag gaan starten:
ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen beneden afscheid van hun kind (eren) en brengen hun kind niet meer tot in de groep.
Ouders kunnen vanaf 8.10 uur elke dag bij de leerkracht terecht; het team drinkt beneden aan tafel koffie en gaat om 8.20 uur naar boven. Kinderen komen vanaf 8.20 uur naar binnen en gaan naar hun eigen klas (buiten is vanaf 8.10 uur toezicht op het plein door één van de teamleden).
Na schooltijd om 14.30 uur bent u van harte welkom om in de klas te komen om werk van de kinderen te bekijken, de leerkracht iets te vragen of door te geven, etc.
Deze week heeft u wellicht al voorzichtig geprobeerd om buiten afscheid te nemen en niet meer mee de klas in te gaan. Vanaf 24 oktober (dus na de herfstvakantie) is dit de vaste werkwijze.
 
Splitsing groep 1-2
Vanwege de huidige en verwachte groei van het aantal leerlingen in groep 1-2 gaan we deze groep na de herfstvakantie splitsen. Elke ochtend spelen en werken de kleuters in twee lokalen (wij nemen het 2e kleuterlokaal weer in gebruik), ’s middags zijn ze samen. Voor deze verdeling zetten we een onderwijsassistent in. Haar naam is Janneke Sonsma. Aanstaande vrijdagochtend loopt ze mee met de kleutergroep, zodat ze de kinderen kan leren kennen en inzicht heeft in onze manier van werken.
 
Vergadering SAC 10 oktober 
De SAC betekent Schooladviescommissie. De SAC overlegt 5 keer per jaar met de directie en staat de directie met raad en daad bij over allerlei onderwerpen die spelen rond en binnen de school. Het overleg is gericht op afstemmen/klankborden en opinievorming.
Op de ouderavond op 22 september j.l. is een oproep gedaan voor nieuwe SAC-leden. Hier is door 2 ouders positief op gereageerd. Dit betekent dat vanaf heden de SAC-leden zijn: Jeannine (voorzitter), Harald, Margarete, Stephanie en Mariken.
Heb je vragen of opmerkingen voor de SAC dan kan je altijd een SAC-lid benaderen.
 
Op maandagavond 10 oktober is de SAC voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar geweest. Verschillende onderwerpen zijn besproken. De SAC heeft zijn zorg uitgesproken over de toon van kritiek van ouders op de school (bijv. op het schoolplein of Facebook).
Ook de problematiek rondom invallers bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht kwam aan de orde. Door de veranderde wetgeving is het op dit moment erg lastig een goede invaller voor de klas te krijgen. Deze problematiek baart ook de SAC zorgen.
Aan de andere kant ziet de SAC de grote inzet van de directie. De school wil ook het beste voor de kinderen en leerkrachten. Daarom roep de SAC alle ouders op om vertrouwen te hebben in de school, dat ze op alle mogelijke manieren de problemen zo goed mogelijk probeert op te lossen.

JOGG-onderzoek
Vandaag krijgen de leerlingen een informatiebrief met toestemmingsverklaring mee over het JOGG-onderzoek. Vraag uw kind om deze brief ook uit de tas te halen!
 
Fietsverlichting op orde
De herfst is begonnen en de dagen worden korter. Het is belangrijk dat kinderen goed zichtbaar zijn op de fiets. Goede verlichting is daarbij onmisbaar.
In de week na de herfstvakantie houden we een fietsverlichtingsactie, waarbij het voor- en achterlicht gecontroleerd worden. U heeft dus in de herfstvakantie de tijd om de verlichting zelf al even te checken en zo nodig te repareren.
 
 
Overige informatie
 
Activiteiten Natuurmonumenten
Komende week is het herfstvakantie, we hopen allemaal op mooi weer om lekker naar buiten te gaan. De natuur kleurt fantastisch en paddenstoelen steken overal de kop op. In en rond Bezoekerscentrum Dwingelderveld zijn weer veel leuke activiteiten voor het hele gezin.
18 oktober:        Gezinsnatuurdag avonturen van 12.00-15.00 uur
                               Wildwandeling voor kinderen van 17.30 tot 19.30 uur
18 en 19 oktober: Gezinshuifkartochten, van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
19 oktober:        Gezinsnatuurdag Vogels, van 12.00 tot 15.00 uur.
Maak een voederplankje om de vogels de winter door te helpen.
20 oktober:        Gezinsnatuurdag paddenstoelen, van 12.00 tot 15.00 uur
21 oktober:        Gezinswandeling met de nachtwachter van 19.00 tot 21.00 uur.
Alle informatie kunt vinden op https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-dwingelderveld/activiteiten/agenda.