Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 5 oktober 2016.
Aanstaande zaterdag Open Huis De Plataan
Op zaterdag 8 oktober houdt De Plataan Open Huis. Dat betekent dat alle organisaties in het Cultureel Centrum De Plataan hun deuren open zetten. De dag is het gehele gebouw geopend voor bezoekers van 11.00-15.00 uur.
Ook de school doet mee, maar we hebben nog weinig aanmeldingen van ouders en kinderen die ons willen helpen met rondleiden, koffie schenken of iets lekkers bakken.
Kan u of uw zoon/dochter helpen (op de dag zelf of vooraf met bakken), meldt u dan aan bij directie@kbsdeplataan.nl of vul uw naam in op de lijst op het prikbord beneden in de gang bij binnenkomst.
 
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober hebben we samen in de theaterzaal de Kinderboekenweek geopend. Het thema is Voor altijd jong! En het was daarom extra leuk dat er opa’s en oma’s bij de opening waren (en dan bedoel ik niet de verklede juffen).
Morgenochtend komen er opa’s en oma’s voorlezen in de groepen.
En op maandag 10 oktober is de themaviering van groep 1-2 ook rondom het thema ‘Voor altijd jong’. Aanvangstijd is 10.50 uur en de ouders van groep 1-2 zijn hierbij van harte welkom.
Op dinsdag 11 oktober willen we de lunchpauze extra gezond maken, zodat we allemaal jong blijven. Kinderen nemen die dag als lunch alleen belegde boterhammen mee. Wij zorgen voor tomaatjes, komkommer, worteltjes, paprika’s en gezond drinken.
 
MR-vergadering
Op dinsdag 11 oktober vergadert de MR, aanvang 19.30 uur. Ouders zijn welkom als toehoorder bij de MR-vergaderingen.
 
Herfstvakantie
Van 17 t/m 21 oktober is het herfstvakantie en zijn de leerlingen vrij.
 
Wijziging start van de dag voor groep 3 t/m 8
In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat er veel ouders in de klas blijven na 8.30 uur als ze hun kind naar school brengen. Ouders gaan in de klas gezellig samen praten en vergeten de tijd. Daardoor is er onrust in de groepen en de leerkrachten kunnen niet op tijd starten.
In het team hebben we hier uitgebreid over gesproken en hebben we besloten tot de volgende wijziging: ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen beneden afscheid van hun kind (eren) en brengen hun kind niet meer tot in de groep.
Ouders kunnen vanaf 8.10 uur elke dag bij de leerkracht terecht; het team drinkt beneden aan tafel koffie en gaat om 8.20 uur naar boven. Kinderen komen vanaf 8.20 uur naar binnen en gaan naar hun eigen klas (buiten is vanaf 8.10 uur toezicht op het plein door één van de teamleden).
Na schooltijd om 14.30 uur bent u van harte welkom om in de klas te komen om werk van de kinderen te bekijken, de leerkracht iets te vragen of door te geven, etc.
 
Meer muziek in de school
Afgelopen dinsdag tijdens de studiedag zijn we gestart met een teamtraining in het kader van de Muziekimpuls. De overheid geeft scholen subsidie (op basis van een grondig plan), zodat er meer aandacht en tijd voor muziek komt in het onderwijs. Ook onze school heeft deze subsidie toegekend gekregen. Samen met Scala gaan we aan de slag om de leerkrachten te scholen, leuke lessen te ontwikkelen en muziek een vaste plek te geven in ons onderwijs.
 
Dalton-traject.
De Plataan is een daltonschool. Dalton is een onderwijsconcept dat niet strak vastligt, maar steeds in ontwikkeling is. Dat geldt ook voor ons als school. We willen op een goede manier bouwen aan de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen vanuit vertrouwen. Daarvoor zijn verschillende werkvormen en structuren handig; bijvoorbeeld de het planbord, de dag- en weektaak, de afspraken rondom werken op het leerplein, etc.
De middag van onze studiedag hebben we besteed aan het uitwerken van de rode draad in alle groepen op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarbij werd goed zichtbaar welke verbeteringen er nodig zijn om dit nog beter op elkaar te laten aansluiten in de verschillende groepen.
Mocht u als ouder nieuwsgierig zijn: in de teamkamer hangen twee posters met de dingen die we al doen en onze speerpunten.
 
 
Overige informatie
 
Het Grote Gymfeest
Op zaterdag 22 oktober van 12.30-15.30 uur is Het grote Gymfeest in de Sporthal Koedijkslanden.
Entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
 
WoMi Reddingsbrigade
Op woensdagmiddag 26 oktober wordt er een WoMi (woensdagmiddagactiviteit) georganiseerd voor kinderen in groep 3 t/m 8 van 13.30 tot 15.30 uur in zwembad de Duker in Nijeveen.
De reddingsbrigade geeft deze middag een invulling aan de WoMi oktober.
Let op: minimaal diploma A is een vereiste om mee te doen aan deze middag!
Opgeven kan tot en met woensdag 19 oktober 2016.
Wil jij gratis meedoen? Meld je dan aan via www.meppelactief.nl > sport > sportteam meppel actief> aanmelden.