Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 21 september 2016.
Vergadering ouderraad en Informatieavond 22 september
Morgenavond 22 september is de informatieavond met de algemene vergadering van de Ouderraad. Deze begint om 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.15 uur, koffie en thee staan klaar.
Vanaf 20 uur wordt er in elke groep door de leerkrachten uitleg gegeven over de werkwijze, methodes, afspraken, etc. in de groepen.
Vriendelijk verzoek om u even aan te melden voor deze avond (dan weten we op hoeveel ouders we kunnen rekenen) via directie@kbsdeplataan.nl. Wilt u in de mail erbij zetten welke groep u wilt bezoeken en met hoeveel personen u komt. Hartelijk bedankt!
 
23 september geen schoolfamilieviering
Zoals enkele weken geleden al is aangegeven is het voor de parochie op korte termijn lastig om een vervanger te regelen voor pastor Gies. De parochie zoekt naar een oplossing voor de andere schoolfamilievieringen.
In plaats van de schoolfamilieviering gaan we op 23 september met alle leerlingen in de Theaterzaal een viering houden. Thema van deze viering is aandacht voor elkaar. Hierbij kunnen we helaas geen ouders uitnodigen, omdat de theaterzaal slechts een beperkt aantal zitplaatsen heeft. Bij de andere schoolfamilievieringen dit jaar bent u uiteraard wel welkom, aangezien de Stephanuskerk genoeg ruimte biedt.
 
Welkom
Deze week start Jurg bij ons op school in groep 1-2. Wij heten hem en zijn ouders van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op onze school.
 
‘Wieltjesschoenen’ alleen buiten
Steeds meer kinderen hebben wieltjes onder hun schoenen (al dan niet vast onder de zool of los erom heen). Deze schoenen zijn op de trap erg gevaarlijk. Kinderen moeten de wieltjes bij het naar binnen gaan van hun schoenen afhalen of de schoenen met wiletjes uittrekken.
Dus geen ‘rijdende’ kinderen binnen!
 
Vragen of opmerkingen? Kom naar ons toe!
School heeft verschillende manieren om schriftelijk met ouders te communiceren: de nieuwsbrief (de Info) met algemene informatie, mail (vaak met informatie die betrekking heeft op de groep van uw kind of meer persoonlijke informatie) en onze besloten facebookgroep van ouders. Binnen facebook plaatsen we berichtjes, foto’s en filmpjes die laten zien welke activiteiten we doen op school, hoe de kinderen aan het werk of aan het sporten zijn, etc. Facebook is geen kanaal om vragen te stellen, kritiek te uiten of ziek te melden. Heeft u een vraag, een opmerking, is er iets onduidelijk, ga dan naar de leerkracht of spreek Hélène aan (vrijwel elke ochtend voor schooltijd te vinden op het schoolplein).
 
Schoolfotograaf 26 september
De schoolfotograaf komt op maandag 26 september om foto’s te maken van alle leerlingen. Broers en zussen die allebei op school zitten, gaan ook samen op de foto.
Leerlingen kunnen ook samen met hun broertje/zusje, dat niet hier op school zit, op de foto. Daarvoor is tijd gereserveerd direct om 8.30 uur.
 
Gordelcontrole VVN
Veilig Verkeer Nederland heeft afgelopen week een gordelcontrole gehouden bij onze school. Gelukkig had slechts 1 ouder en ook 1 kind de gordel niet om en alle anderen wel. In de loop van het jaar komt VVN nog een keer voor een gordelcontrole.
 
Open Huis De Plataan
Op zaterdag 8 oktober houdt De Plataan Open Huis. Dat betekent dat alle organisaties in het Cultureel Centrum De Plataan hun deuren open zetten.
Die dag is het gehele gebouw geopend voor bezoekers van 11.00-15.00 uur. Bij alle organisaties in het gebouw zijn activiteiten: demonstraties van Scala, van ouderen en van schildervereiniging De Kameleon, bij de bibliotheek, bij de kinderopvang en natuurlijk bij ons op school.
Bezoekers mogen rondkijken, kinderen kunnen een mandala tekenen/kleuren en er is koffie/thee/ranja met wat lekkers. We willen onze school graag goed en positief laten zien als een gezellige en leuke school voor alle kinderen van Meppel.
Voor deze activiteiten zoeken we leerlingen die bezoekers door de school willen rondleiden (een deel van de dag), leerlingen/ouders die vooraf iets lekkers willen bakken (cake, brownies, appeltaart, koekjes, etc.) en ouders die koffie/thee/ranja willen schenken (een deel van de dag).
Kan u of uw zoon/dochter helpen (op de dag zelf of vooraf met bakken), meldt u dan aan bij directie@kbsdeplataan.nl!
 
Daltonschool in ontwikkeling
Onze school heeft sinds 2011 het Dalton-certificaat. Daarmee zijn we officieel Daltonschool geworden, maar dat betekent niet dat het daarmee stopt. Dalton blijft in ontwikkeling en wij als Daltonschool ook. Belangrijke punten hierbij zijn: hoe geven we de leerlingen meer grip op hun eigen leren, hoe zorgen we ervoor dat de kinderen weten wat ze leren en wat ze nog willen leren. Snappet biedt daarvoor aanknopingspunten, maar hoe zorgen we dat we die goed inbedden in ons onderwijs.
Om deze ontwikkeling goed te doorlopen en ook te borgen, starten we dit jaar met een teamscholing Dalton onder begeleiding van Annemarie Wenke (een professionele Daltontrainer). Dinsdag 20 september heeft zij in alle groepen gekeken (een soort nulmeting) en ons al de eerste tips gegeven. Op 4 oktober (studiedag) gaan we verder met de eerste (praktische) uitwerking.
We houden u op de hoogte van onze ontwikkeling
 
 
Overige informatie
 
Meppel Actief organiseert 4 tegen 4 voetbaltoernooi
In de herfstvakantie 2016 organiseert sportteam Meppel Actief het 4 tegen 4 (zaal)voetbaltoernooi Meppel Actief 2016. Dit vindt plaats op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 oktober 2016 in sporthal Koedijkslanden.
Het (zaal)voetbaltoernooi is voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel. Het toernooi wordt opgedeeld in vier categorieën, namelijk jongens 5-6, meisjes 5-6, jongens 7-8 en meisjes 7-8. De verschillende categorieën gaan op onderstaande data spelen:
Maandag 17 oktober 2016, 9.00 tot max. 15.00 uur -> categorie jongens groep 5-6
Dinsdag 18 oktober 2016, 9.00 tot max. 15.00 uur -> categorie meisjes groep 5-6 & meisjes groep 7-8 woensdag 19 oktober 2016, 9.00 tot max. 15.00 uur -> categorie jongens groep 7-8
Ieder team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 spelers(sters). Teams kunnen zich opgeven tot donderdag 29 september 2016 tot 12.00 uur. Aanmelden kan door het inschrijfformulier (op te vragen bij Hélène) in te vullen en te mailen naar: soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nl.
 
Discozwemmen in Bad Hesselingen
Op zaterdag 1 oktober is er van 19.00-21.30 uur discozwemmen in Bad Hesselingen. Kortingsbonnen worden uitgedeeld aan de leerlingen en zijn ook te downloaden op www.badhesselingen.nl