Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 6 juli 2016.
Goed resultaat
Op maandag 4 juli was de Onderwijsinspectie bij ons op bezoek voor de vierjaarlijkse kwaliteitscontrole. We scoren op alle beoordeelde onderdelen voldoende of goed.
  Oordeel Inspectie
Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten
Cognitieve eindresultaten Voldoende
Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsleerproces
Zicht op ontwikkeling van leerlingen Voldoende
Didactisch handelen Voldoende
Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid
Schoolklimaat Goed
Veiligheid Goed
Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie
Evaluatie en verbetering Voldoende
Kwaliteitscultuur Voldoende
De inspecteur heeft onderzoek gedaan naar alle beleidsplannen, documenten en leerling-resultaten. Ze heeft in alle groepen een les bekeken en gesprekken gevoerd met de leerkrachten, de directeur, de leerlingenraad en met een aantal ouders.
We zijn trots op het resultaat!
 
Maandag 11 juli ‘doorschuifochtend’
Op maandagochtend gaan de kinderen na de pauze naar hun nieuwe groep. Voor de leerlingen van de huidige groepen 1, 3, 5 en 7 is dat niks nieuws, maar voor de leerlingen in groep 2, 4 en 6 kan het best spannend zijn: een andere juf en andere kinderen leren kennen.
 
Afscheid groep 8
Dinsdagmiddag om kwart voor 3 ‘schoppen’ we de leerlingen van groep 8 de school uit.
Overdag is de uitvoering van de musical van groep 8 voor de leerlingen en ’s avonds voor de ouders van groep 8.
 
Schoolshirts
Er missen nog steeds enkele schoolshirts in maat 128 en in de maten S t/m XXL. U kunt het shirt (schoon/vies) afgeven aan de leerkracht van uw kind.
 
Schoonmaakmiddag 14 juli
Op donderdagmiddag 14 juli willen we de school goed schoonmaken (kasten, speelgoed, laatjes, etc). Als u wilt helpen, kan dat vanaf 13.00 uur ’s middags. Kunt u die middag niet, maar wilt u wel helpen, overleg dan met de leerkracht of er ook materialen zijn, die op een ander moment schoongemaakt kunnen worden. Vele handen maken licht werk. Wilt u aan de leerkracht doorgeven dat u komt helpen?
 
Start zomervakantie
Vrijdagmiddag 15 juli om 11.45 uur begint dan eindelijk de zomervakantie. De leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn deze vrijdagmiddag dus ook vrij.
 
 
Overige informatie
 
Jastin Zomerkamp
Deze zomer organiseert JASTIN een zomerkamp voor kinderen, van 18-22 juli in de Wolfskuil in Ommen. Het zomerkamp staat geheel inhet teken van Mediawijsheid.nl. Vijf dagen lang leren de kinderen alle do’s en don’ts van media, leiderschap en creativiteit. 
Voor meer informatie kunt u naar de website: www.jastin.nl/zomerkamp/ .