Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 22 juni 2016.
Themaviering
Donderdag 23 juni is de themaviering van groep 3-4. We starten om 10.50 uur in de theaterzaal.
De ouders van groep 3-4 zijn van harte welkom bij deze viering.
 
Juffendag 29 juni
Op woensdagochtend 29 juni vieren we de verjaardag van de juffen. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. De kinderen gaan o.a. in groepjes een vossenjacht  doen.

Schoolshirts
Mocht u na de avondvierdaagse het paarse schoolshirt mee naar huis genomen hebben, wilt u het dan (schoon of vies) inleveren bij de leerkracht.
 
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Dinsdag 4 oktober 2016
Woensdag 8 februari 2017
Vrijdag 2 juni 2017
 
Rapport
Maandag 27 juni krijgen de leerlingen het tweede en laatste rapport mee van dit schooljaar. Mocht u over het rapport in gesprek willen, dan geeft u dat aan bij de leerkracht(en) van uw kind.
 
Leerlingenraad
Op vrijdagochtend 24 juni komt de leerlingenraad voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar.
 
Vraag vanuit groep 8 i.v.m. de musical
Is er een ouder die met goede apparatuur de musical kan en wil filmen op 12 juli, ’s avonds van ca. 19.00 tot 20.30 uur en deze ook een cd kan branden voor elke leerling?
Graag doorgeven aan juf Karina (karina@kbsdeplataan.nl).
 
Juf Ardi
In de afgelopen weken is juf Ardi een aantal malen op school geweest en heeft werkzaamheden buiten de groep gedaan. Vrijdagochtend zal zij een ochtend in groep 1-2 lesgeven. Als het goed gaat, zal juf Ardi ook komende week een ochtend lesgeven in haar groep.
 
Schoonmaakmiddag 14 juli
Op donderdagmiddag 14 juli willen we de school goed schoonmaken (kasten, speelgoed, laatjes, etc). Als u wilt helpen, kan dat vanaf 13.00 uur ’s middags. Kunt u die middag niet, maar wilt u wel helpen, overleg dan met de leerkracht of er ook materialen zijn, die op een ander moment schoongemaakt kunnen worden.
 
 
Overige informatie
 
Verzoek van Bad Hesselingen
Net als voorgaande jaren zijn wij nieuwsgierig naar de ervaringen en meningen van ouders over Swim2Play. De kinderen zijn over het algemeen enthousiast, maar ouders kijken toch anders naar zwemmen en de beleving van hun kinderen. In de digitale enquête vragen wij naar beleving en vaardigheid die de ouders bij hun kinderen menen te zien, maar ook of en hoe de relatie met het zwembad is veranderd. Nieuw dit jaar zijn 3 vragen over wat ouders onder veiligheid verstaan.
Om de vragenlijst te beantwoorden ga naar:
http://goo.gl/forms/aKWRcbnWG6EiepSG3 Of www.swim2play.nl/enquete
 
Expositie schilderjuf Anneke
Juf Anneke (zij geeft op vrijdagmiddag teken- en schilderles bij ons op school) houdt vanaf 24 juni t/m september een expositie in de Kruiskerk in Meppel.