Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 15 juni 2016.
Kaartenactie
De kaartenactie eindigt aanstaande vrijdag 17 juni; uiterlijk op deze dag verwachten wij dat de overgebleven kaarten en het geld van de verkochte kaarten zijn ingeleverd bij de leerkracht.
 
Schoolreisje donderdag 16 juni
Morgen gaan de leerlingen van groep 1 t/m 6 op schoolreisje. De leerlingen hebben in principe geen geld nodig. Het kan zijn dat ouders voor de zekerheid hun kind geld mee willen geven; houd het dan beperkt tot een klein bedrag (ongeveer €4,-).
 
Paars schoolshirt inleveren
Mocht u na de avondvierdaagse het paarse schoolshirt mee naar huis genomen hebben, wilt u het dan (schoon of vies) inleveren bij de leerkracht.
 
Vakanties en studiedagen komend schooljaar
In vakanties en op feest- en studiedagen zijn de leerlingen vrij van school.
Vakanties en feestdagen:
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari
Meivakantie: 24 t/m 28 april
Pinstervakantie: 5 t/m 9 juni
Goede vrijdag en Tweede Paasdag: 14 en 17 april 2017
Bevrijdingsdag: 5 mei 2017
 
Studiedagen:
Dinsdag 4 oktober 2017
Woensdag 8 februari 2017
Vrijdag 2 juni
 
Themaviering groep 3-4
Donderdag 23 juni is de themaviering van groep 3-4. We starten om 10.50 uur in de theaterzaal. De ouders van groep 3-4 zijn van harte welkom bij deze viering.
 
Rapporten
Op maandag 27 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Dat is eerder dan voorgaande jaren. Wij willen ouders ruimer de tijd en gelegenheid bieden een afspraak te maken met de leerkracht, wanneer ze daar zelf behoefte aan hebben.
 
Inzet andere methodes komend schooljaar
Op de margedag hebben we binnen het team besloten om komend jaar verder te werken met de methode Hemel en Aarde voor godsdienst/levensbeschouwing en de methode Kwink voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Beide methodes gaan we jaar gebruiken en evalueren aan het einde van het schooljaar opnieuw om te beoordelen of we ze definitief gaan inzetten.
Daarnaast worden er in groep 4 t/m 8 verschillende leesmethodes getest. We willen voor komend schooljaar een nieuwe leesmethode aanschaffen. Door proeflessen te geven uit verschillende methodes krijgen we zicht op de materialen, de kwaliteit en de bruikbaarheid. Voor de zomervakantie willen we een keuze maken.