Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 8 juni 2016.
Kaartenactie
De kaartenactie loopt, veel kinderen hebben al hun kaarten al verkocht.
De actie eindigt op 17 juni; uiterlijk op 17 juni verwachten wij dat de overgebleven kaarten en het geld van de verkochte kaarten zijn ingeleverd bij de leerkracht.
 
10 juni studiedag
Vrijdag 10 juni zijn de leerlingen vrij; het team heeft dan een studiedag. Op die dag gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
 
Schoolreisje donderdag 16 juni
Op donderdag 16 juni hebben de groepen 1 t/m 6 schoolreisje. Ouders ontvangen hierover rechtstreeks informatie van de leerkracht van uw kind(eren).
 
Juffendag 29 juni
Op woensdagochtend 29 juni vieren we de verjaardag van de juffen. De kinderen gaan in groepjes activiteiten doen. Daarvoor zoeken we nog ouders die de kinderen willen begeleiden
 
Schoolfamilieviering 7 juli vervalt
De schoolfamilieviering die gepland stond op dinsdag 7 juli vervalt, omdat pastor Dorenda Gies op vakantie is.
 
Groepsindeling en inzet van de leerkrachten schooljaar 2016-2017
In verband met de continuïteit in de groepsverdeling houden we vast aan de twee-combinatiegroepen, ondanks dat groep 7-8 komend jaar zeer klein is.
 
  inzet
Gr 1-2* Ardi & Richëlle
Gr 3-4 Irma & Petra
Gr 5-6 Ilse & Mariska
Gr 7-8 Karina met stagiair Tim
IB-taken Petra vervangt Richëlle tot 1-1-2017
*Groep 1-2 zal waarschijnlijk in de loop van het jaar gesplitst worden i.v.m. de verwachte groei van het leerlingaantal (de groei is maar beperkt te voorspellen, doordat leerlingen niet zo ver vooraf worden aangemeld).
 
Bij de start van het schooljaar is juf Richëlle met zwangerschapsverlof; zij zal na de kerstvakantie terugkomen in groep 1-2 en haar IB-taken weer op zich nemen.
Juf Ardi is deze week gestart met haar re-integratie; eerst vnl. buiten de groep en na een aantal weken starten met een dagdeel in de groep. Wanneer dit goed verloopt, is de verwachting dat zij na de zomervakantie met 2 dagen lesgeven kan starten en dit kan opbouwen tot 3 dagen per week in groep 1-2.
De ouders van groep 1-2 krijgen binnenkort een uitnodiging voor een extra informatieavond i.v.m. de personele inzet in deze groep.
 
Overige informatie
 
Informatie van de GGD
De zomer komt er aan! Dit nodigt uit tot spelen in het bos en zwemmen in open water. Erg leuk, maar het kan ook gezondheidsklachten met zich mee brengen. Om deze te voorkomen, geeft GGD Drenthe informatie over het risico van de eikenprocessierups, tekenbeten en zwemmen in open water. Zo kunnen we gezondheidsrisico’s beperken en kunt u genieten van het (Drentse) buitenleven.
Eikenprocessierups
Contact met de brandharen van de eikenprocessierups kan huidklachten veroorzaken en de ogen kunnen ontstoken raken. Daarnaast kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid.
Vermijd direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten, vervellingshuidjes en ga niet onder een eikenboom zitten. Lees meer: www.ggddrenthe.nl/eikenprocessierups.
Tekenbeten
Teken zijn kleine spinachtige beestjes en komen voor in hoog gras en struikgewas van bos, hei, duinen of de tuin. Mensen kunnen erg ziek worden van de beet van een teek.
Controleer altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan vrijwel uitgesloten.
· Pak met een pincet of tekentang de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast.
· Trek hem er voorzichtig uit en ontsmet het wondje.
· Schrijf op wanneer en waar op het lichaam u gebeten bent.
· Let tot 3 maanden na de beet op een rode kring rond de beetplek of griepachtige verschijnselen. Ga met deze klachten naar uw huisarts.
Lees meer: www.ggddrenthe.nl/teken.
Zwemwater
Als het langere tijd warm weer is, kan de kwaliteit van het water snel teruglopen. Zwemmen in zwemplassen kan dan leiden tot gezondheidsklachten.
Direct afdrogen na het zwemmen en goed douchen kunnen klachten voorkomen!