Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 1 juni 2016.
Avondvierdaagse
Van 6 t/m 9 juni kunnen de leerlingen, die zich hebben opgegeven, meelopen met de avondvierdaagse. Veel leerlingen en ook ouders lopen mee. Deze krijgen via een aparte brief van de ouderraad nadere informatie.
 
10 juni studiedag
Vrijdag 10 juni zijn de leerlingen vrij; het team heeft dan een studiedag. Op die dag gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
 
MR en SAC
Dit jaar is voor een aantal ouders hun laatste jaar in de MR of in de SAC: Jan de Vries (MR), Raymond Rugers (MR), Wieteke Wewerinke (SAC), Frank Straatman (SAC) en Agnes Hendriks (SAC).
Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor de school in de afgelopen jaren.
 
Dalton-ontwikkelingen op onze school
Onze school is een daltonschool. Dat is op verschillende plekken in het gebouw zichtbaar: de posters in de gang bij binnenkomst, het leerplein boven, het planbord in groep 1-2, de taakbrieven in de groepen.
Maar dalton is voornamelijk een manier van denken en werken op basis van de 5 kernwaarden:
-        verantwoordelijkheid
-        samenwerking
-        zelfstandigheid
-        effectiviteit
-        reflectie
En daardoor soms minder zichtbaar, maar wel aanwezig en voelbaar in de school.
Dit schooljaar hebben Petra, Mariska en Hélène een daltonopleiding gevolgd. Petra en Mariska hebben hun daltoncertificaat behaald (proficiat!) en Hélène hoopt haar opleiding voor dalton-leidinggevende vrijdag met goed gevolg af te ronden.
Mede door de input vanuit deze opleidingen zijn er ontwikkelingen in gang gezet om onze school ook op daltongebied te verbeteren:
·        duidelijke dagplanning met tijden
·        tijdstip van instructie voor elke leerling duidelijk aangeven
·        meer tijd voor zelfstandig werken en samenwerken
·        instructie op meerdere niveaus (meer maatwerk)
Het komend schooljaar gaan we verder met deze ontwikkeling en zal het hele team scholing volgen om dalton nog sterker neer te zetten binnen onze school.
 
Informatie aan ouders
Belangrijkste informatiebron voor ouders is deze nieuwsbrief. Via onze website www.kbsdeplataan.nl kunt u zich abonneren en ontvangt u wekelijks een mail met een link naar de Info.
Wanneer uw mailadres wijzigt, kunt u zich opnieuw aanmelden met uw nieuwe mailadres. Zo ontvangt u altijd de Info. Wilt u de Info niet meer ontvangen, dan u kunt zich via de website ook afmelden.
Daarnaast mailen de leerkrachten informatie over de groep rechtstreeks aan de betreffende ouders. Daarvoor gebruiken we het mailsysteem van ParnasSys. Vanuit ParnasSys loopt het verzenden naar mailadressen van Apple niet optimaal, omdat zij (om allerlei technische redenen) de mails daar niet goed kunnen afleveren. Daardoor kan het zijn dat u een mail met vertraging of niet ontvangt. Daarom gebruiken we daarnaast onze besloten facebookgroep om u te attenderen op berichten (om lacunes te ondervangen). We hopen dat ParnasSys deze problemen op korte termijn opgelost heeft.
Soms ontvangt u van ons een papieren brief. Dit doen we vaak wanneer we u vragen iets in te vullen. Wij willen ouders niet verplichten zelf te gaan printen. Wanneer we een brief meegeven, attenderen we ouders daar via mail of de Info op, zodat deze niet in de tas van uw kind(eren) blijft zitten.
 
 
 Overige informatie
 
WoMi van Meppel Actief
Op woensdagmiddag 29 juni 2016 organiseert sportteam Meppel Actief weer een WoMi (woensdagmiddag activiteit) voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool. 
Op de atletiekbaan in Meppel (Ambachtsweg 11) wordt er van 13.15 tot 16.15 uur een running middag georganiseerd! Deelnemers kunnen zich aanmelden door de link te openen (http://goo.gl/forms/ntCWe8hRXR).
Aanmelden is verplicht, deelname is GRATIS! Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni 2016 (deadline). Er is beperkt ruimte, dus wees er snel bij! VOL = VOL.