Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u een Extra Info van vrijdag 15 april 2016.
Continurooster

Gisteren heeft u van de medezeggenschapsraad (MR) een mail ontvangen met daarin het bericht dat de meerderheid van de ouders voor invoering van het continurooster is. De MR adviseert de school het continurooster in te voeren. Wij hebben daarop besloten dit advies op te volgen.

Vanaf augustus 2016 zullen de schooltijden als volgt zijn:
Voor groep 1 t/m 3:
maandag, dinsdag en donderdag 8.30-14.30 uur
woensdag 8.30-12.15 uur
vrijdag 8.30-11.45 uur
Voor groep 4 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-14.30 uur
woensdag 8.30-12.15 uur

De kinderen eten met de leerkracht in de eigen klas. Na het eten met de kinderen heeft de leerkracht 30 minuten pauze (deze pauze is een wettelijke verplichting). De leerlingen gaan ondertussen onder begeleiding van een professionele begeleider en 2 vrijwilligers (buiten) spelen.
De kinderen spelen in twee groepen na elkaar buiten. De eerste helft van alle leerlingen luncht van 11.45-12.00 uur (spelen vanaf 12.00 uur) en de tweede helft luncht van 12.15-12.30 uur (spelen vanaf 12.30 uur).    
Om de kosten van de inzet van professionele begeleiding in de lunchpauze te dekken, vraagt de school van alle ouders een (vrijwillige) financiële bijdrage van €60,- per kind per jaar zijn.  Hierover ontvangt u te zijner tijd nadere informatie.