Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 23 maart 2016.
Grote Rekendag
De Grote Rekendag was een groot succes. Met rode wangen werkt er gewerkt aan figuren, codes, programmeren, etc.
Bij de gezamenlijke start werd ook een code gevormd door de kinderen: 1+1=3. 

 
Deze code bleek lastig te 'kraken': samen ontstaat er meer en krijgen we meer voor elkaar dan ieder apart.


We willen de ouders die ons vanochtend geholpen hebben heel hartelijk bedanken!
 
Paasontbijt
Op donderdagochtend 24 maart beginnen we de dag met een paasontbijt op school.  Ieder kind wordt verrast met een ontbijtje van iemand anders. Hierover heeft u al eerder informatie ontvangen.
 
Lang weekend
Op vrijdag 25 maart is het Goede Vrijdag, op maandag 28 maart Tweede Paasdag en op dinsdag 29 maart is de tweejaarlijkse studiedag van onze stichting Catent. Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
MR vergadert 30 maart
Op woensdagavond 30 maart vergadert de medezeggenschapsraad. De MR zal zich onder andere buigen over de vragen die ouders gesteld hebben over het continurooster.

Wij wensen u hele fijne paasdagen.