Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 16 maart 2016.
Informatiebijeenkomst MR over continurooster
Vanavond 16 maart organiseert de MR een informatiebijeenkomst over het continurooster. U bent welkom vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de koffieruimte in Cultureel Centrum De Plataan (de ruimte achter de biljartzaal).
 
Schoolfamilieviering vrijdag 18 maart
Op vrijdagochtend 18 maart om 9.00 uur is er een schoolfamilieviering in het kader van Palmpasen. Dit jaar vieren we Palmpasen in de schoolfamilievering en niet met de school op zondag tijdens de reguliere viering. Dit gaan we om het jaar doen (het ene jaar Palmpasen in de kerk op zondag en het andere jaar als schoolfamilieviering), in overleg met pastor Dorenda Gies.
Samen met de pastor is de viering voorbereid. De leerlingen van groep 1 t/m 4 maken palmpaasstokken op school en lopen hiermee naar de kerk en ook in de kerk.
 
Personele wijzigingen
Zoals u weet is juf Ardi al een tijdje ziek thuis. In overleg met de bedrijfsarts gaat ze heel voorzichtig weer aan de slag. We hebben besloten tot een andere invulling voor de groep 1-2 van juf Ardi, die ook gevolgen heeft voor groep 7-8. Naast juf Ardi zal namelijk juf Richëlle gaan lesgeven in groep 1-2 en wel op maandag, dinsdag en donderdag. Juf Petra zal geen les meer geven in groep 1-2 en de IB-taken op zich nemen. Daarmee zorgen we voor stabiliteit en rust in deze groep 1-2.
Voor groep 7-8 betekent dit ook een verandering: juf Richëlle geeft geen les meer aan deze leerlingen en juf Karina zal fulltime voor de groep staan.
Deze wisseling van leerkrachten en taken start vanaf maandag 21 maart a.s..
 
Grote Rekendag
Woensdag 23 maart doen alle groepen mee aan de Grote Rekendag. Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Het thema van deze 14e editie is ‘Kijkje achter de code’ en sluit aan op de nieuwe vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. De kinderen leren de kinderen o.a.:
– zoeken naar regelmaat en patronen;
– systematisch werken;
– maken en lezen van symbolische weergaven;
– interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal
We starten de Grote Rekendag met een gezamenlijke opening op het schoolplein om 8.30 uur (kinderen blijven buiten). Samen maken de leerlingen een code. We nodigen ouders van harte uit om daarbij te blijven kijken en de code te ‘kraken’.
 
Paasontbijt
Op donderdagochtend 24 maart beginnen we de dag met een paasontbijt. Hierover heeft u al informatie ontvangen. Dit ontbijt maakt elk kind voor een ander kind (en niet voor zichzelf!).
Op vrijdag 18 maart krijgt uw kind een strookje mee van het kind, waarvoor het een ontbijt gaat maken.
 
Lang weekend
Op vrijdag 25 maart is het Goede Vrijdag, op maandag 28 maart Tweede Paasdag en op dinsdag 29 maart is de tweejaarlijkse studiedag van onze stichting Catent. Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Poppentheater “Olifantenpret”
‘Olifantenpret’, is een vrolijke, warme poppentheatervoorstelling met kleine grapjes, herhalingen en eenvoudige bewoordingen.
De voorstelling is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
Aanvang 10.00 uur, in de Openbare Bibliotheek Meppel (ingang via de zijdeur van de bibliotheek).
Kaartjes  kosten € 3.50 per persoon.
Vanwege het grote succes is het verstandig om te reserveren. Alle gereserveerde kaarten moeten voor 9.50 opgehaald zijn, daarna gaan ze weer in de verkoop. Er worden 50 kaarten verkocht.