Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 10 februari 2016.
Rapport en oudergesprekken
Vrijdag 12 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Kinderen in groep 1 die na de zomervakantie gestart zijn, krijgen een kaart met een beschrijving van hun ontwikkeling.
Op dinsdagavond 16 februari en donderdagmiddag 18 februari zijn de oudergesprekken. U kunt hiervoor kunnen inplannen via https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=240741.
Dit kan nog tot en met vrijdag 12 februari, tot 20 uur ’s avonds.
 
Welkom
Deze week is Feliz bij ons op school gestart in groep 7. Wij heten Feliz en haar ouders van harte welkom op onze school en we hopen dat ze een leuke en leerzame tijd bij ons heeft.
 
Ouderbijdrage
Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage nog niet betaald. Dat is vervelend voor de ouderraad, aangezien zij wel kosten maken (bijvoorbeeld betalen voor het komende schoolreisje), maar geen inkomsten krijgen.
Ouders die nog niet hebben betaald, ontvangen deze week een mail met daarin het verzoek de ouderbijdrage alsnog over te maken naar de ouderraad.
 
Leerlingenraad
In de leerlingenraad hebben we deze keer gepraat over hoe het gaat tijdens het buitenspelen in de pauze bij het overblijven. De kinderen zullen in hun groep afspraken maken over hoe het speelplein gebruikt wordt. Juf Hélène zal met de overblijfouders en medewerkers van de TSO overleggen.
Een verzoek vanuit de leerlingenraad was of school ook carnaval kan vieren. Zij hebben in hun klas gevraagd of de andere kinderen dit wel zouden willen. Vrijwel alle leerlingen willen dat er volgend jaar ook op onze school carnaval gevierd wordt. School zal het meenemen in de planning voor volgend jaar en ook de ouderraad vragen of zij daarbij willen helpen.
Er zijn dit schooljaar al veel nieuwe kinderen op school gekomen en de leerlingenraad vroeg of we op een ochtend samen kunnen starten met alle kinderen op het leerplein en de nieuwe kinderen worden voorgesteld. Na de voorjaarsvakantie gaan we dat doen.
 
Beleef de lente
Op zondag 14 februari start  “Beleef de lente” van Vogelbescherming Nederland. In 2016 volgen we onder andere de slechtvalk, ooievaar, steenuil, bosuil, kerkuil en koolmees. Kijk op www.beleefdelente.nl.
 
WoMi- activiteit van Meppel Actief
Op woensdagmiddag 24 februari 2016 organiseert sportteam Meppel Actief de tweede WoMi (woensdagmiddag activiteit) in 2016 voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. In sporthal de Aanloop (Woldkade 7A) wordt er van 14.15 tot 16.15 uur een apenkooi middag georganiseerd! Er wordt per leeftijdscategorie gespeeld. Kinderen uit groep 5 en 6 spelen van 14.15 tot 15.10 uur en kinderen uit groep 7 en 8 spelen apenkooi van 15.15 tot 16.10 uur.
 Deelnemers kunnen zich aanmelden door de link te openen. (https://docs.google.com/forms/d/1jFQIVFdfysL_MAK9KHgDusHtGEbOAgml9dIYalMwS5E/viewform) Aanmelden is verplicht, deelname is GRATIS! Aanmelden kan tot uiterlijk 19 februari 2016 (deadline). Er is beperkt ruimte, dus wees er snel bij! VOL = VOL.