Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 20 januari 2016.
Ziek melden of een bericht doorgeven
Wanneer uw kind ziek is, geeft u dat ’s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch door aan school. Ook wanneer u een bericht heeft voor de leerkracht, kunt u dat telefonisch doorgeven of persoonlijk tegen haar zeggen (voor/na schooltijd).
Het is niet de bedoeling deze berichten per mail of via Facebook door te geven.
Wilt u bij de ziekmelding ook doorgeven of uw kind ook naar de TSO en BSO gaat? Dan kunnen wij dat direct doorgeven aan de medewerker van de TSO en de BSO. Dan weten ook zij direct waar de kinderen zijn.
 
Schoonmaakavond  donderdag 28 januari
Op donderdag 28 januari a.s. is er schoonmaakavond om alle groepen een extra schoonmaakbeurt te geven (o.a. de kasten, het speelgoed, aparte hoekjes). Vele handen maken licht werk!
We starten om 18.30 uur, maar u kunt uiteraard ook wat later aansluiten.
 
Medezeggenschapsraad
Er hebben zich twee ouders gemeld die belangstelling hebben om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Dat betekent dat er geen MR-verkiezingen worden gehouden.
De eerstvolgende MR-vergadering op 10 februari zal voor Jan de Vries de laatste vergadering zijn.
 
Boekenmarkt 28 januari a.s.
Op donderdag 28 januari is er Boekenmarkt op school. De leerlingen krijgen onder schooltijd de kans om boeken uit te zoeken en te kopen; voor ouders en andere belangstellenden is de boekenmarkt geopend van 11.45-13.00 uur, van 15.00-16.30 en van 18.30-20.00 uur. De boeken worden verkocht voor kleine prijsjes; wilt u eraan denken kleingeld mee te nemen?
De opbrengst van de verkoop van de boeken komt ten goede komt aan de ouderraad voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen. 
Heeft u nog boeken voor de boekenmarkt dan kunt u ze boven in de teamkamer neerzetten.
 
Nationale voorleesdagen 27 januari t/m 6 februari
Op woensdag 27 januari starten de Voorleesdagen voor kinderen van 0-6 jaar. We starten die dag met een gezamenlijke opening voor alle leerlingen in de theaterzaal. Op school, bij de peuterspeelzaal en bij de kinderopvang zullen we in deze periode op allerlei manieren met voorlezen aan de slag gaan.
 
Samenwerking KBS De Plataan en KOO Meppel
Maandagavond 18 januari hebben de teams van school en van de kinderopvang/peuterspeelzaal hard gewerkt aan het concreet vormgeven van de onderlinge samenwerking. We willen samen een kindcentrum vormen, maar daarvoor is het nodig dat allerlei zaken op elkaar worden afgestemd: visie, regels en afspraken, pedagogisch klimaat, communicatie naar ouders, daltonconcept, overdracht van gegevens wanneer een kind naar school gaat, etc. Voor veel van deze dingen hebben we onze werkwijzen uitgewisseld en afspraken gemaakt hoe we die in (de nabije) toekomst op elkaar af kunnen stemmen.
Groep 1-2 en de peuters werken al heel nauw samen, doordat ze tegelijk aan dezelfde thema’s werken. Zo ontstaat er een mooie doorgaande lijn.
Ook bij themavieringen zullen de peuters komen kijken en de ouders van de kinderen in de kinderopvang/peuterspeelzaal zullen worden uitgenodigd om met hun kind de familievieringen in de kerk bij te wonen.
Ook zal er input komen voor een groepspagina ‘kinderopvang/peuterspeelzaal’ op onze website. En de bedrijfspagina van Facebook (niet de ouderpagina) zal worden omgevormd tot een pagina voor beide organisaties samen.
 
Ronde van Drenthe
Op zaterdag 12 maart 2016 vindt de Ronde van Drenthe plaats, met start en finish in het centrum van Hoogeveen. Er wordt deze dag een speciale fietstocht voor scholieren van basis-en voortgezet onderwijs in samenwerking met de Ronde van Drenthe georganiseerd. Bij de tocht mogen ook vriendjes/vriendinnetjes, broertjes/zusjes en ouders meefietsen.
De fietstocht is 35 kilometer lang en gaat o.a. langs de VAM-berg. Onderweg wordt er een leuke activiteit georganiseerd door JOGG-Hoogeveen. Bij terugkomst worden de deelnemers gehuldigd als echte wielrenners op het RTV Drenthe podium, ontvangen ze een aandenken en mogen ze weer bijtanken met soep en een broodje
Kinderen kunnen zich aanmelden middels het aanmeldformulier op www.opfietsenaarschool.nl (via http://www.opfietseindrenthe.nl/op-fietse-naar-school/nieuws/speciale-op-fietse-toch-tijdens-ronde-van-drenthe).