Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 13 januari 2016.
Medezeggenschapsraad
Tot op heden heeft één ouder zich gemeld die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad. Wanneer voor 15 januari meerdere ouders zich nog aanmelden, worden er verkiezingen gehouden. 
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, de onderwijstijd, vragen van ouders en personeel. 
Zowel de ouder-leden als de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR.  
Voor meer informatie over wat de medezeggenschapsraad doet en het lidmaatschap inhoudt, kunt u terecht bij de huidige MR-leden: Raymond Rugers, Jan de Vries, juf Ilse en juf Richëlle.  
 
Wie heeft er boeken voor de boekenmarkt? 
Op donderdag 28 januari is er Boekenmarkt op school. De leerlingen krijgen onder schooltijd de kans om boeken uit te zoeken en te kopen; voor ouders en andere belangstellenden is de boekenmarkt tussen de middagen na schooltijd open.
De opbrengst van de verkoop van de boeken komt ten goede komt aan de ouderraad voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen. 
Daarvoor hebben we uiteraard mooie, leuke, interessante boeken nodig. Dat kunnen kinderboeken zijn, maar ook boeken voor volwassenen. Het mogen romans zijn, maar ook informatieve boeken.  Wanneer u boeken voor ons heeft, kunt u deze boven in de teamkamer neerzetten (er staan al wat stapeltjes).
 
Nationale voorleesdagen 27 januari t/m 6 februari
Op woensdag 27 januari starten de Voorleesdagen voor kinderen van 0-6 jaar. Op school, bij de peuterspeelzaal en bij de kinderopvang zullen we op allerlei manieren met voorlezen aan de slag gaan. O.a. komen ouderen van Welzijn Ouderen uit De Plataan voorlezen voor de kinderen.
 
Laatste keer Swim2Play
Aanstaande dinsdag is de laatste keer Swim2Play voor onze school. Alle groepen hebben genoten van de zwemactiviteiten
 
Slagwerkgroep
Geef je op voor de nieuwe slagwerkgroep bij de Bazuin!
CMV De Bazuin is op zoek naar enthousiaste kinderen die het leuk vinden om muziek te maken. Kinderen gaan aan de slag met de trommel en leren ritme houden.
De lessen starten op donderdag 22 januari  van 17.00/18.00 uur. Ze wortden gegeven door een ervaren vakdocent. De Bazuin zorgt voor lesmateriaal en een drumkit (in bruikleen).
Het gaat om 20 lessen, de kosten hiervoor bedragen €55,-.
Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar drumpower@bazuinmeppel.nl.
 
Poppentheater in de bibliotheek
Op 16 januari a.s. is er poppentheater in de bibliotheek van Meppel, gespeeld door Poppentheater Renate Moespot 
In deze poppenvoorstelling neemt Mik je mee op reis door de boerderij. Samen met alle dieren gaan zij op zoek naar een hele bijzondere gebeurtenis; de geboorte van een klein geitje.
Geschikt voor : 3-6 jaar
Plaats: bibliotheek Meppel
Tijdstip: aanvang 10.00 uur
Entree: € 3,50
 
Swimming Disco in bad Hesselingen
De eerste swimming disco van 2016 staat gepland op zaterdagavond 23 januari.
U kunt een kortingsbon voor deze swim-happening downloaden via http://badhesselingen.nl/nieuws/discozwemmen/.
De overige disco’s dit jaar staan gepland op 27 februari, 1 oktober, 5 november en 17 december.
 
Badmintontoernooi Meppel Actief
In de voorjaarsvakantie 2016 organiseert sportteam Meppel Actief het badmintontoernooi Meppel Actief 2016. Dit vindt plaats op donderdag 3 maart 2016 in sporthal Koedijkslanden. 
Het badmintontoernooi is gericht op kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel. Het toernooi wordt afhankelijk van het aantal deelnemers opgedeeld in vier categorieën.
De spelers kunnen zich aanmelden tot vrijdag 12 februari 12.00 uur. Aanmelden kan door het inschrijfformulier (op te vragen bij juf Hélène) in te vullen en te mailen naar:  lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl.