Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 2 december 2015.

Surprise groep 5 t/m 8  
Donderdagochtend 3 december kunt u samen met uw kind de surprise op het leerplein zetten. De naam moet worden afgeplakt. Deze dag mogen alle groepen de surprises bekijken en bewonderen. Na schooltijd worden de surprises in de klassen gezet.  

4 december 
Op vrijdagochtend 4 december gaan de kinderen voor 8.30 uur gewoon naar hun eigen groep. Ouders kunnen buiten de school op het plein wachten tot de sint aankomt. De leerlingen komen dan ook naar buiten en samen verwelkomen we de sint en zijn pieten. 
Daarna gaan sint, de pieten en de kinderen met hun leerkracht naar de theaterzaal. Ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn in verband met de grootte van de theaterzaal. 

Opruimen op 4 december 
Op vrijdagmiddag 4 december na schooltijd willen we de sint-versieringen opruimen, zodat op maandag 7 december de school in kerstsfeer gebracht kan worden. 
Het zou heel fijn zijn als er nog enkele ouders willen helpen met opruimen. We starten  op 4 december om 15.15 uur. 
Lijkt het u leuk om op 7 december te helpen versieren, dan bent u welkom vanaf 8.30 uur. 

Gymnastiek 
Vanaf deze week zijn de gymlessen van groep 3-4 en groep 5-6 weer op de normale tijd. Groep 3-4 op donderdagmiddag en groep 5-6 op dinsdagmiddag.  

Kerst 
Het kerstfeest met buffet en kerstwandeling belooft heel mooi en bijzonder te worden. We zouden het heel fijn vinden als een ouder die avond foto's zou willen maken. Wie wil onze kerstfotograaf zijn? Meld u aan bij Hélène (directie@kbsdeplataan.nl). 
Voor het buffet komen er bij elk lokaal intekenlijsten te hangen (vanaf maandag 7 december), waarop u kunt intekenen voor gerechten of drinken (hartig/zoet) of zelf een gerecht kunt invullen. 
Wanneer u een gerecht maakt dat warm moet blijven, vragen we u om zelf een warmhoudplaatje mee te brengen. Wilt u op uw bord/schaal/bestek/warmhoudplaatje/etc. uw naam zetten, dan kunt u deze na afloop makkelijker terug vinden en mee naar huis nemen.  

Actie Schoenmaatjes 
Wilt u de schoenendoos van Actie Schoenmaatjes (gevuld) weer meegeven met uw  kind naar school? De dozen worden gecontroleerd en op woensdag 9 december door de vader van Jop (groep 1-2) opgehaald om ze naar het verzamelpunt in Kampen te brengen 
Zijn er ouders die ons willen helpen de dozen te controleren? Een uurtje hulp is al voldoende. U kunt zich opgeven bij Hélène.  

Thema van trefwoord 
Van 7  t/m 18 december werken we met Trefwoord rond het thema ‘Sterrenregen’.  
Als we in het donker ‘s avonds omhoog kijken zien we duizenden grote en kleine sterren. Sterren zijn bronnen van licht. Zij kunnen iets in het licht zetten wat anders onopgemerkt blijft.  
We brengen onder de aandacht wat waardevol is: plekken, mensen, verhalen, gebeurtenissen, fundamentele rechten en waarden.  
In de Bijbelverhalen gaat het over het licht in het kerstverhaal van Matteüs. In het begin is het licht aanwezig in de vorm van een engel die een positieve boodschap brengt. De boodschap komt midden in de nacht. Jozef, de man van Maria, krijgt een droom, dat het kindje dat Maria in zich draagt de Messias is: Hij zal licht brengen in de wereld. Het licht is daarna vooral aanwezig in de vorm van een ster. De ster die de drie wijzen de weg wijst naar de plek waar Jezus geboren is, laat haar licht schijnen over het kwetsbare en kleine: het kind.  
In de school staat de adventskrans met haar vier kaarsen. Elke week wordt er een kaarsje aangestoken. Het wordt steeds een beetje lichter. Daarnaast houden we samen kleine adventsvieringen; het wordt zo een mooie en bijzondere adventstijd op school.  

Aankondiging MR-vergadering
Op donderdagavond 10 december om 19.30 uur is er een MR-vergadering. Ouders zijn daarbij als toehoorder van harte welkom.


Voorlezen met peuters en kleuters in de bibliotheek 
Op zaterdag 5 december van 11.15-12.00 uur is er voorlezen met peuters en kleuters in de bibliotheek Meppel met als thema “Sinterklaas”. De toegang is gratis. 
Er wordt voorgelezen uit Klaasje Sinterklaasje van Kathleen Amant: Kleine Klaas houdt zielsveel van Sinterklaas. Later, als hij groot is, wil hij zelf ook graag Sint worden. Mama heeft voor Klaasje een echte mijter gemaakt en die draagt hij altijd en overal, zelfs in bad en op de wc. Maar Sint worden is niet makkelijk … 

Proefles Cross fit kids 
15 december organiseert de BSO een Cross fit Proefles in de theaterzaal van de Plataan. Cross fit is voor alle kinderen die meer willen bewegen, meer zelfvertrouwen willen opbouwen, willen samenwerken. Je wordt er sneller, sterker en fitter van. Alle kinderen van 7 - 12 jaar kunnen zich opgeven via info@crossfitmeppel.nl of jalisa.jut@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden.